№ 5(67) (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Економіка й управління національним господарством

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
І. О. ЖУРБА
МІЖНАРОДНІ ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ МІГРАНТІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Т. В. КОЖУХОВА
ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
О. В. ГАРКУША
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ У СВІТІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕЙТИНГИ
О. В. БЄЛОВ
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК НАПРЯМ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В СФЕРІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Г. О. ГОНЧАРОВ
ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ЯК ОРІЄНТИР ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ПРАЦІ У РЕГІОНІ
Л. В. ДРОБИШ
ПРОБЛЕМА АНАЛІЗУ, МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ РОЗВИТКУ ГІПЕРСИСТЕМ ТИПУ «МАЙДАН»: ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНІ МІРКУВАННЯ
С. К. РАМАЗАНОВ

Економіка й управління підприємством

МЕТОДИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Ю. С. ПОГОРЕЛОВ, В. В. ВАХЛАКОВА
УПРАВЛІННЯ ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Н. В. КАРПЕНКО
ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З РЕКЛАМНИМИ ПРОДУКТАМИ В РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
А. В. ЛИСЮК
ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. Г. ГУРЖІЙ
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА АДАПТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
О. Д. РАЧКОВАН
ВИНАГОРОДИ ПРАЦІВНИКАМ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ СТИМУЛ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ
Е. С. ГЕЙЄР, Ю. В. ШТИК
ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
А. М. ГОЛІЦИН
ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПЕРСОНАЛУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
Ю. Г. КРОПИВКА
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ СТІЙКІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Б. І. ЯЦЕНКО
ОЦІНКА МЕХАНІЗМІВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Д. В. ВОЛКОВ
РЕКЛАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ СТВОРЕННЯ БРЕНДА: СУЧАСНИЙ СТАН І ОБЛІКОВЕ ТЛУМАЧЕННЯ
О. Л. БІЛЯЧЕНКО
ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
Я. О. БАРИБІНА
МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРИЧНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГО-ІННОВАЦІЙНОГО ПУЛУ ПОТЕНЦІАЛІВ ІННОВАЦІЙНОГО АВІАРИННКУ
О. В. КОВАЛЕНКО
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Л. М. ШИМАНОВСЬКА-ДІАНИЧ, Я. В. АНТОНЮК, О. Є. КОЛЄСНІКОВ
ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. ЧЕРНЕЦЬКА

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗЕРВІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ю. А. ВЕРИГА
ДОСВІД СКЛАДАННЯ РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТА ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
Н. М. ДЖУРЯК
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ БЛАНКІВ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
А. В. ЯНЧЕВ
Проблеми розвитку аудиторської служби в Азербайджанській Республіці
Яшар Азімага оглу МАМЕДОВ

Фінанси, банківська справа та страхування

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП У ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
В. П. ЛЕЩУК

Освітня діяльність

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ МІЖВУЗІВСЬКОЇ СПІВПРАЦІ Й ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕВОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ В УКРАЇНІ
Б. М. АНДРУШКІВ, Л. М. КОВАЛЬ, Н. Б. КИРИЧ, О. Б. ПОГАЙДАК, Л. М. МЕЛЬНИК