ДОМІНАНТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

А. О. НАТОРІНА

Анотація


Мета статті полягає в ідентифікації ролі та значення цифрової трансформа-
ції економіки країни, що безпосередньо пов’язана із процесами цифровізації; обґрунтуванні суб-
станціональних векторів цифровізації в контексті активізації діяльності ринкових суб’єктів
в онлайн-просторі; формулюванні домінант цифрової трансформації економіки країни на
базі аналізу європейського досвіду в умовах глобалізації. Методика дослідження. Досяг-
нення мети здійснено за допомогою використання загальнонаукових методів дослідження:
аналізу та синтезу, спостереження, систематизації та узагальнення. Результати. На базі
діагностики досвіду функціонування підприємств на міжнародному рівні ідентифіковано ха-
рактерні особливості цифровізації бізнесу, виявлено її технологічні стовпи та обґрунтовано
субстанціональні вектори цифровізації в рамках активної онлайн-діяльності суб’єктів ринку.
Сформульовано домінанти цифрової трансформації економіки країни та аргументовано до-
ведено, що цифрова трансформація виступає каталізатором позитивних економічних змін
у країні. Практична значущість результатів дослідження. Детерміновано першорядну
роль цифрової трансформації для економіки, на базі чого сформульовано її домінанти задля
динамічного розвитку країни в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів. З огляду на
важливість значення цифрової трансформації економіки окреслено перспективи подальших
досліджень.
Ключові слова: економіка країни, цифрові технології, цифровізація, цифрова трансформа-
ція, онлайн-простір.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.