СУТНІСТЬ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

О. В. ЛОПУШИНСЬКА

Анотація


Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних основ та
напрямів розвитку підприємства з урахуванням елементів ресурсозберігаючого розвитку.
Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою
таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, узагальнен-
ня, графічного методу. Результати. Досліджено й узагальнено існуючі підходи до визначення
розвитку підприємства: кількісний, якісний, комплексний, системний і процесний. Запропоно-
вано власне визначення розвитку підприємства з позиції процесного підходу. Узагальнено та
систематизовано напрями розвитку підприємства, виокремлено ресурсозберігаючий розви-
ток як окремий напрям, що об’єднує всі види діяльності. Практична значущість результа-
тів дослідження. Розвиток підприємства слід розуміти як процес кількісних, якісних і струк-
турних змін, які призводять до переходу підприємства на новий рівень існування. Розвиток
підприємства доцільно поділяти за змістом і видами діяльності. Об’єднуючим розвитком для
всіх видів діяльності є ресурсозберігаючий розвиток підприємства.
Ключові слова: розвиток підприємства, напрями розвитку підприємства, ресурсозберіга-
ючий розвиток.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.