УКРАЇНА У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: СУПЕРЕЧНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ

Т. А. ДЕЙНЕКА

Анотація


Метою статті є дослідження суперечностей сучасного періоду розвитку
України в контексті з’ясування її місця в системі глобалізованого світу. Методика дослі-
дження. Вирішення поставлених у статті завдань базується на використанні рейтингів, які
складаються міжнародними організаціями, та індексів, що розраховуються за їх методикою.
Результати. Визначено місце України в сучасному планетарному суспільстві на основі ана-
лізу таких показників: індекс глобалізації KOF, індекс процвітання, індекс людського розвитку,
індекс глобальної конкурентоспроможності, глобальний інноваційний індекс, індекс крихких
держав. Практична значущість результатів дослідження. Застосований підхід до ви-
значення позицій України в системі сучасного планетарного суспільства дозволяє виявити
суперечності її розвитку та аргументувати необхідність інновацій як всезагальної основи
організації кращого життя соціуму – інституційно стійкого та ефективного, інтелектуаль-
но, культурно, духовно багатого і водночас такого, якому властивий високий рівень матері-
ального добробуту.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, глобалізоване суспільство, суперечнос-
ті, інновації, інститути.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.