ДИВЕРГЕНТНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО ДІАГНОСТИКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА МАЛИХ ТА ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

Г. Т. П’ЯТНИЦЬКА, В. О. ПЕНЮК

Анотація


Мета статті полягає в розробленні та обґрунтуванні методичного підходу щодо проведення діагностики кадрового потенціалу як на великих, так і малих підприємствах торгівлі на засадах компетентнісного підходу з урахуванням дивергентності можливостей для організації та проведення такої діагностики на цих підприємствах. Методика дослідження базується на використанні методів системного аналізу й синтезу, анкетного опитування, порівняння, експертного оцінювання та економіко-математичного моделювання. Результати. Удосконалено методичний підхід до проведення комплексної діагностики кадрового потенціалу підприємства торгівлі на засадах компетентнісного підходу з урахуванням дивергентності в можливостях її організації та проведення на різних за розміром підприємствах торгівлі. Набула подальшого розвитку система показників оцінювання результативності та ефективності кадрової політики підприємства торгівлі, до якої, на відміну від інаявних, додатково введено коефіцієнт покриття витрат на кадрову політику. Практична значущість результатів дослідження. Визначено базові й управлінські особистісні та загальні функціональні компетентності та їх пріоритетність для оцінювання кадрового потенціалу працівників, що обіймають різні посади на підприємстві торгівлі. Розроблено методичні рекомендації щодо вибору типу кадрової політики залежно від результатів комплексної діагностики кадрового потенціалу підприємства торгівлі.
Ключові слова: кадровий потенціал, дивергентність підходів, діагностика, малі та великі підприємства торгівлі, компетентності.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.