ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ ВИТРАТНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

О. М. ПЕТРУК

Анотація


Мета статті полягає в обґрунтуванні технології оцінки витратності операційної діяльності підприємств ресторанного господарства та розробці практичних рекомендацій із виявлення резервів її зниження. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, а саме: діалектичного підходу, аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, кореляційно-регресійного аналізу. Результати. Розроблено технологію оцінки витратності операційної діяльності підприємств ресторанного господарства у формі функціональної моделі, яку запропоновано використовувати у процесі реалізації певних аналітичних процедур, спрямованих на пошук резервів підвищення ефективності використання спожитих ресурсів. З метою встановлення причин зміни витратності операційної діяльності підприємств ресторанного господарства розроблено багатофакторну модель залежності рівня операційних витрат і здійснено статистичний аналіз, результати якого засвідчили її надійність та значимість. На підставі цієї моделі здійснено факторний аналіз і виявлені резерви зниження витратності операційної діяльності закладу ресторанного господарства. Практична значущість результатів дослідження. Упровадження запропонованого підходу до оцінки рівня операційних витрат забезпечує можливість пошуку резервів його зниження, що, у свою чергу, сприяє підвищенню якості обґрунтування управлінських рішень щодо витратності господарювання в ресторанному бізнесі. Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці підприємств ресторанного господарства.
Ключові слова: ресторанне господарство, підприємство, операційна діяльність, витратність, оцінка, технологія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.