№ 3(75) (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Економіка й управління національним господарством

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
В. В. ІЖЕВСЬКИЙ
ВЗАЄМОЗВʼЯЗОК ПРОЦЕСІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
І. Л. ПЕТРОВА
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИНЦИПІВ E-GOVERNMENT 2.0 PDF
Н. Л. ГАВКАЛОВА, І. В. ПРИЙМАК
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ В УКРАЇНІ PDF
Г. С. ЛОПУШНЯК, Є. О. ІВАНЕНКО
ДЕЯКІ ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ ВІД КОМАНДНОЇ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІК PDF
В. TРОФИМОВ, П. ФРАСІЛА
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ PDF
МОХАММАД КХИР ФАЛАХ Щ АЛЬКАЙДЕХ
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ PDF
Го Цзяфей

Економіка й управління підприємством

СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
В. А. ГРОСУЛ, Л. М. ШИМАНОВСЬКА-ДІАНИЧ
РОЗВИТОК ДЕФІНІЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ В ТЕОРІЇ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
В. В. ДРУЖИНІНА
РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. Ю. ІЛЬЇН
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВУГЛЕВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: УТОЧНЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
Ю. С. ЗАЛОЗНОВА, Н. В. ТРУШКІНА
ЕВОЛЮЦІЯ ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА З РОЗВИТКОМ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗАСАД PDF
Т. О. БІЛИК, О. А. БІЛИК
ОСОБЛИВОСТІ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Ю. В. ІВАНОВ, О. Н. ВЕЧІРКО
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНКИ СКЛАДОВИХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О. А. АБАЗІНА

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І. М. ТРУНІНА

Фінанси, банківська справа та страхування

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ НАГЛЯД У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ PDF
С. Б. ЄГОРИЧЕВА
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
А. Б. ПОЧТОВЮК
ФІНАНСОВА ПІДСИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ: СУТНІСТЬ, МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЮ PDF
І. М. МЕЛЬНИК, І. В. ТИТАРЕНКО

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ PDF
В. С. БІЛОЗУБЕНКО, М. В. ПОЛЯКОВ

Demography, labor economics, social economics and politics

ПРАЦЯ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН PDF
Л. М. ЗЛОТНИКОВА

Economy of the services sector

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК СКЛАДОВОГО ЕЛЕМЕНТУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
М. Ю. БАРНА, О. М. КІСІЛЬ
ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ PDF
Л. Д. ГАРМІДЕР
КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н. В. МИХАЙЛОВА, В. В. КАРЦЕВА
СУТЬ ТА ЗМІСТОВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. М. ІВАНОВА

Освітня діяльність

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Ю. А. ЗАЇКА
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Н. В. ПЄНЦОВА