СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

В. А. Гросул, Л. М. Шимановська-Діанич

Анотація


Мета статті полягає у визначенні сукупності соціальних функцій, які реалізу-
ють у своїй діяльності підприємства й організації споживчої кооперації, та їх характеристиці.
Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою
таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, системати-
зації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Виявлено три групи соціальних
функцій споживчої кооперації, які запропоновано визначати у формі можливих і реалізованих
дій щодо задоволення соціальних потреб, а саме: соціально-трудові функції; функції соціаль-
ного захисту та соціального менеджменту; соціально-комунікативні функції. Практична
значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що реалізація соціальних
функцій підприємствами й організаціями споживчої кооперації сприятиме їх розвитку та за-
безпечуватиме впровадження в діяльність системи споживчої кооперації не тільки особливий
» соціальний» спосіб господарської діяльності, а й реалізацію нової парадигми мислення, що
поєднує ефективні ринкові механізми із соціальним захистом від негативних наслідків сучас-
ної економіки. Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці управ-
ління підприємствами й організаціями різних форм власності.
Ключові слова: підприємства, організації, споживча кооперація, управління, соціальні функ-
ції, соціально-трудові функції, функції соціального захисту та соціального менеджменту, со-
ціально-комунікативні функції.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.