ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Г. В. КОВАЛЕНКО

Анотація


Мета статті полягає у визначенні особливостей складання і напрямів удосконалення складу та структури фінансової звітності як джерела інформації для ефективного управління. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких методів: систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. У статті проаналізовано зміст і структуру фінансової звітності, визначено шляхи її вдосконалення. Розкрито значення фінансової звітності в діяльності підприємства. Практична значущість результатів дослідження. Здійснено аналіз законодавчого регулювання, поглядів вітчизняних і зарубіжних науковців щодо сутності звітності та шляхів її вдосконалення під час складання.

Ключові слова: фінансова звітність, принципи фінансової звітності, якісні характеристики фінансової звітності, баланс, звіт про фінансові результати, управління.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.