ЯКІСТЬ ЖИТТЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ ВІДТВОРЕННЯМ

О. В. БЕРВЕНО, В. В. БРОНИЦЬКА

Анотація


Особливої актуальності, на нашу думку, набувають дослідження впливу якості життя на спрямованість і результативність суспільного відтворення. Мета статті полягає у виявленні тісних взаємозв’язків між якістю життя населення і суспільним відтворенням, що дозволяють підвищити ефективність управління ними. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких методів дослідження: формальної логіки, системного та організаційного підходу. Результати. Умови, у яких протікає людське життя, формуються під впливом ціннісних установок, прагнень та уявлень людини про «якісне» життя. Феномен якості життя виявляється в суспільному виробництві в різних сутнісних формах: як орієнтир, як критерій, як мета, як фактор і як результат. Якість життя системно впливає на суспільне відтворення і, у той же час, є результатом його функціонування. Перехід на новий рівень розвитку можливий під егідою якості життя як найважливішої цінності людського буття. Практичне значення одержаних результатів дослідження. Якість життя є чинником вироблення національних управлінських рішень, що тісно пов’язує всі соціально-економічні процеси та грає роль критерію гармонізації динаміки найважливіших елементів соціально-економічної системи. У статті виділено два основних типи політики підвищення якості життя: творчий, заснований на розширеному відтворенні сукупного суспільного багатства шляхом залучення додаткових ресурсів і реалізації потенціалу здібностей, відповідний інноваційно-гуманістичній стратегії соціально-економічного розвитку; перерозподільчий, заснований на перерозподілі сукупного суспільного багатства й залученні додаткових ресурсів у вартісні відносини, відповідний соціально-економічній стагнації.

Ключові слова: якість життя, суспільне виробництво, духовне виробництво, духовний розвиток, глобалізація.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.