ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОЇ АЛГЕБРИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

А. М. ГАФІЯК, С. В. КРОПИВНИЦЬКИЙ

Анотація


Мета статті полягає в дослідженні існуючих систем комп’ютерної алгебри, аналізі їх переваг і недоліків, виявленні недоліків у питанні аналізу ефективності вибору існуючих спеціальних математичних пакетів під час підготовки фахівців економічного профілю та шляхів їх усунення. Стаття присвячена розробці системи вимог щодо вибору системи комп’ютерної алгебри з метою покращення якості освітніх послуг. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Доцільний вибір і використання систем комп’ютерної алгебри дозволяє покращити якість освітніх послуг. Широкий набір засобів для комп’ютерної підтримки аналітичних, обчислювальних та графічних операцій роблять сучасні системи комп’ютерної алгебри (СКА) одним з основних засобів у професійній діяльності, тому доцільний вибір таких засобів дозволяє опанувати та використовувати СКА у навчальному процесі, що призводить до підвищення рівня професійної підготовки студентів та їх компетентності. Практична значущість результатів дослідження. У статті запропоновано систему вимог щодо вибору системи комп’ютерної алгебри для покращення якості освітніх послуг та обґрунтовано, що впровадження запропонованих заходів сприятиме збільшенню ефективності освітньої діяльності. Основні наукові положення статті можна використовувати в навчанні майбутніх фахівців-економістів.

Ключові слова: програмне забезпечення, система комп’ютерної алгебри, інформаційні технології, веб-ресурс.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.