ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ

Л. Д. Гармідер

Анотація


Необхідність оцінки економічної ефективності маркетингової діяльності
обумовлено зростанням її значення в системі управління підприємством. Незважаючи на
актуальність цієї проблеми для сучасного підприємництва, в економічній літературі оцін-
ці ефективності маркетингу приділяється недостатня увага. Метою статті є науковий
аналіз напрямів і методів оцінки ефективності маркетингової діяльності, необхідних для
підвищення стійкості й конкурентоспроможності підприємств на ринку сфери послуг.
Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою
таких методів оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства: кількісні, якіс-
ні, соціологічні, бальні, інформаційні. Результати. Охарактеризовано методичні підходи до
оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємств. Обґрунтовано необхідність
розглядати маркетингову діяльність із двох позицій – поточної і довгострокової, – що має
бути відображено в системі показників щодо оцінки маркетингової діяльності підприємств
сфери послуг. Практична значущість результатів дослідження. Установлено, що для
обʼєктивної оцінки ефективності маркетингової діяльності необхідно застосовувати поєд-
нання декількох методів оцінки. Це дозволить проаналізувати помилки в управлінні бізнесом,
можливі загрози й потенційні можливості підприємства для подальшого зростання.
Ключові слова: маркетингова діяльність, ефективність, методика, сфера послуг.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.