Праця в контексті реформування громадських від- носин

Л. М. Злотникова

Анотація


Реформування економіки відбувається на основі ототожнення праці з чинником
виробництва. Заробітна плата, відповідно до утилітарного трактування методології
класичної економічної теорії, безпосередньо залежить від ціни реалізованого товару або сфери
прикладання праці. Мета статті полягає в дослідженні праці в контексті реформування
суспільних відносин. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань
здійснено за допомогою таких методів: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення,
діалектичного підходу. Результати. Автором визначено сучасні проблеми теорії і практики
оцінки праці, сформовано напрями вдосконалення гуманітарних досліджень щодо розробки та
реалізації нової методології вартості. Практична значущість результатів дослідження.
Визначено, що вдосконалення теорії й оцінки праці сприятиме підвищенню ролі розумової праці
в соціалізації суспільства, розвитку соціально-трудових відносин, удосконаленню політики
комерціалізації суспільних благ.
Ключові слова: праця, фізична праця, розумова праця, ціна, цінність, заробітна плата,
соціалізація, власність, протиріччя, соціальна сфера.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.