ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИНЦИПІВ E-GOVERNMENT 2.0

Н. Л. Гавкалова, І. В. Приймак

Анотація


Мета статті полягає в обґрунтуванні головних етапів проектно-орієнтова-
ного управління системами публічного адміністрування, що діють за принципами E-Gov 2.0
(на прикладі систем регіональної медицини). Методика дослідження. Вирішення поставле-
них у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів
дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. Результати. Розробле-
но головні етапи використання проектно-орієнтованого підходу до регіональних систем пу-
блічного управління, що діють за принципами E-Government 2.0 (на прикладі медичної сфери).
Виявлено переваги впровадження системи проектно-орієнтованого управління для держави,
бізнесу й інвесторів, окремих організацій та їх клієнтів. Запропоновано рекомендації щодо імп-
лементації системи, а також розглянуто новітні тенденції та технології, що можуть бути
застосовані. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано,
що впровадження проектно-орієнтованого підходу до управління регіональними системами
публічного адміністрування сприятиме підвищенню загальної ефективності управління, що
матиме позитивні наслідки для держави, бізнесу, потенційних інвесторів, підпорядкованих
організацій та їх клієнтів.
Ключові слова: публічне управління, регіональні системи, електронне урядування, прин-
ципи E-Government 2.0, проектно-орієнтований підхід.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.