СУТЬ ТА ЗМІСТОВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Іванова

Анотація


Мета статті полягає в узагальненні теоретичних підходів щодо визначення
сутності та змістовності інформаційних потоків. Методика дослідження. Вирішення по-
ставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних
методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного
підходу. Результати. Установлено, що інформаційні потоки туристичних підприємств не
лише забезпечують інформаційний звʼязок між окремими функціональними компонентами їх
інформаційних систем, а й повною мірою використовуються й відіграють ключову роль у
формуванні основного продукту діяльності туристичних підприємств – турпродукту, забез-
печуючи його реалізацію та післяпродажний сервіс. Практична значущість результатів
дослідження. Обґрунтовано ключову роль інформаційних потоків у діяльності туристичних
підприємств, зокрема, інформаційні потоки є невідʼємним елементом механізму управління
економічними ресурсами підприємства; уміння оптимально інтегрувати наявні ресурси й ви-
являти потенційні можливості підприємства ґрунтується на результативності оперування
інформаційними потоками.
Ключові слова: інформація, інформаційний потік, туристичне підприємство, управління
інформаційними потоками, змістовність інформаційних потоків.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.