МАТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ РІВНОВАГИ ПІДПРИЄМСТВА

Т. П. ГУДЗЬ

Анотація


Мета статті полягає у вивченні матричних моделей діагностики фінансової рівноваги підприємства, виявленні особливостей їх практичного застосування та розвитку їх видів шляхом розробки авторської методики матричного аналізу в удосконаленій формі. Методика дослідження. Досягнення поставленої мети здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: діалектичного підходу, індукції, матричного аналізу, аналізу коефіцієнтів, трендового аналізу. Результати. Розроблено модель матричного аналізу фінансової рівноваги, яка дозволяє ідентифікувати певну множину її станів на основі врахування чотирьох аспектів фінансового стану підприємства: ліквідності, дохідності, самофінансування й ризику банкрутства. Практична значущість результатів дослідження. Розроблена у статті модель матричного аналізу для виявлення станів фінансової рівноваги підприємства та форм її порушення спрямована на вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення обґрунтування управлінських рішень фінансового менеджменту.

Ключові слова: фінансова рівновага, банкрутство, ліквідність, дохідність, фінансова стійкість.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.