ЕКОЛОГІЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СПОЖИВАЧІВ: ОБЛІКОВИЙ І МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТИ

І. В. ЗАМУЛА

Анотація


В останні роки людство почало усвідомлювати величезну кількість проблем, пов’язаних з антропогенним впливом на навколишнє середовище. Україна лідирує в Європі за кількістю відходів. Відсутність методології та методики відображення в системі бухгалтерського обліку екологічних зобов’язань споживачів, а також нерозробленість основних положень екологічного маркетингу обумовлюють актуальність досліджень зазначеної тематики в сучасних умовах. Метою дослідження є розвиток бухгалтерського обліку екологічної діяльності шляхом розробки методики облікового відображення екологічних зобов’язань споживачів, а також розвиток положень екологічного маркетингу. Методика дослідження. У ході дослідження було використано такі загальнонаукові та спеціальні методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, моделювання, системний підхід, графічний. Результати. У результаті дослідження запропоновано механізм зацікавлення користувачів в екологічно безпечному поводженні з пакувальними матеріалами. Запропоновано методику бухгалтерського обліку екологічних зобов’язань споживачів, яка дозволяє справедливо визначити ціну кінцевого споживання пакувальних матеріалів і відокремити суму екологічних зобов’язань споживачів, поліпшить інформування споживачів щодо складових, які формують ціну на продукт. Практична значущість результатів дослідження. Використання бухгалтерського обліку як інформаційно-контрольної системи дозволить достовірно визначити обсяги спожитої продукції, тобто підрахувати обсяги відходів, які виникнуть після споживання продукції, і перерахувати екологічні зобов’язання споживачів, призначені для утилізації пакувальних матеріалів.

Ключові слова: екологічні зобов’язання, екологічний маркетинг, облік екологічних зобов’язань, облік екологічної діяльності, екологічні зобов’язання споживачів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.