УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Н. В. ФІРСОВА, Р. Є. ЖЕЛІЗНЯК

Анотація


Мета статті полягає в дослідженні проблем сучасного стану фінансового обліку витрат підприємств роздрібної торгівлі. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. У статті досліджено проблеми посилення орієнтації обліку на управління підприємством. Розкрито роль обліку в управлінні підприємством. Розглянуто актуальні питання та підходи до організації обліку витрат на підприємствах роздрібної торгівлі споживчої кооперації України. Визначено особливості формування витрат на підприємствах роздрібної торгівлі споживчої кооперації. Практична значущість результатів дослідження. У статті розвинуто методику фінансового обліку торговельних витрат і розроблено форму внутрішньовідомчої звітності, зокрема Звіту про собівартість реалізованих товарів у роздрібній торгівлі за окремими товарними групами, матеріально-відповідальними особами, магазинами, відділами. Запропоновано облік транспортно-заготівельних витрат здійснювати методом середньоарифметичної зваженої за окремими групами товарів, що дасть можливість визначати витратомісткість товарів і калькулювати собівартість їх реалізації в розрізі товарних груп. Уточнено й розширено номенклатуру адміністративних та витрат на збут товарів. Визначено основні напрями удосконалення фінансового й управлінського обліку витрат із застосуванням інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

Ключові слова: витрати, інформація, облік, підприємства споживчої кооперації, роздрібна торгівля, собівартість, товари, управління, фінансовий облік.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.