ОЗНАКИ СПОЖИВАННЯ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Д. М. ЗАГІРНЯК

Анотація


Мета статті полягає у визначенні та систематизації ознак споживання послуг вищої освіти за допомогою атрибутивного аналізу зарубіжного досвіду, що дозволить установити формат участі споживачів у розвитку сфери вищої освіти. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Автором визначено основні ознаки споживання послуг вищої освіти: складна природа вибору вищої освіти. У виборі вищої освіти особа керується меркантильними інтересами, основу яких становить фінансовий результат від продажу професійних знань; поєднання студентами навчання з роботою, що демонструє бажання споживача компенсувати невизначеність вибору послуг вищої освіти; загальнодоступність вищої освіти, що корегує вибір щодо зовнішніх вимог: відповідність формальним вимогам до знань, достатність фінансових коштів або ситуація на ринку праці; характер споживання послуг вищої освіти. Практична значущість результатів дослідження. Установлено, що підвищення рівня активності особи у споживанні вищої освіти позначиться на параметрах пропозиції, але не в змозі усунути складність вибору. Ознаки демонструють діалектичну єдність особистих інтересів споживачів послуг вищої освіти, які можуть бути задоволені за допомогою затребування їх професійних знань та вмінь роботодавцями. Систематизація ознак дозволяє переосмислити формат участі споживачів у розвитку вищої освіти. 

Ключові слова: вища освіта, споживання послуг вищої освіти, професія, складність вибору, загальнодоступність вищої освіти, характер споживання, досвід, прагматизм, мерітократія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.