№ 1(96) (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

ВИКОРИСТАННЯ ІНУЛІНОВМІСНОЇ СИРОВИНИ В ТЕХНОЛОГІЇ ДІАБЕТИЧНИХ ПІСОЧНИХ ВИРОБІВ
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-1
PDF
А. Л. РОГОВА / A. Rogovaya, І. В. ЧОНІ / I. CHoni, Л. О. ПОЛОЖИШНИКОВА / L. Polozhyshnikova, О. Г. ШИДАКОВА-КАМЕНЮКА / E. SHidakova-Kamenyuka
ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІПИХИ В ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНИХ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-2
PDF
В. М. ШЕЛУДЬКО / Viktoriia Sheludko
ВИКОРИСТАННЯ ФРУКТОВИХ СОКІВ У ТЕХНОЛОГІЇ МАРИНУВАННЯ МОРЕПРОДУКТІВ
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-3
PDF
Г. П. ХОМИЧ / G. Khomych, Ю. В. ЛЕВЧЕНКО / Y. Levchenko, А. Б. БОРОДАЙ / A. Boroday, З. М. ГАЙВОРОНСЬКА / Z. Gaivoronska, В. С. БОНДАРЧУК / V. Bondarchuk
РАЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ ФЕРМЕНТУВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ СОКІВ
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-4
PDF
Н. В. РОГОВА / N. Rogovaja, Л. І. КУЩ / L. Kusch
РОЗРОБКА НОВИХ КЕКСІВ ІЗ ВНЕСЕННЯМ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ, ЗБАГАЧЕНИХ МІНЕРАЛЬНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА ВІТАМІНАМИ
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-5
PDF
Х. І. КОВАЛЬЧУК / H. Kovalchuk, А. С. ТКАЧЕНКО / A. Tkachenko, Л. М. ГУБА / L. Guba

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ТОВАРОЗНАВСТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПИВА СВІТЛОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-6
PDF
В. В. ЄВТУШЕНКО / V. Yevtushenko, О. О. СЕМЕНЧЕНКО / O. Semenchenko, В. М. БЕЗПАЛЬЧЕНКО / V. Bezpalchenko
ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ЯКОСТІ АВОКАДО
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-7
PDF
Г. О. БІРТА / G. Birta, О. О. ГОРЯЧОВА / E. Goryachova, Л. В. ФЛОКА / L. Floka, З. П. РАЧИНСЬКА / Z. Rachinska
СТАН РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-8
PDF
Є. В. ХМЕЛЬНИЦЬКА / Y. Нmelnitska, Ю. Г. БУРГУ / Y. Burgu, З. Я. КОТОВА / Z. Kotova, Н. В. ГНІТІЙ / N. Gnitiy

ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Екологічне пакування продукції хлібопекарської та кондитерської промисловості: технологічні особливості та технічне регулювання
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-9
PDF
К. В. Копилова / K. KOPYLOVA, С. Б. Вербицький / S. VERBYTSKYI, Т. С. Кос / T. KOS, О. В. Вербова / O. VERBOVA, О. Б. Козаченко / O. KOZACHENKO, Н. М. Пацера / N. PATSERA
Система технічного регулювання та оцінка відповідності України та КНР. Порівняльний аналіз законодавства щодо якості та безпеки продукції
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-10
PDF
Н. В. Кондратюк / N. KONDRATJUK, Т. М. Степанова / T. STEPANOVA, О. В. Кожемяка / О. KOZHEMIAKA, К. Є. Супруненко / K. SUPRUNENKO
АНАЛІЗ КВІТКОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-11
PDF
Г. І. ГОЛОДЮК / G. Golodyuk, Н. М. ГУРГУЛА / N. Gurgula
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ СИСТЕМ ЗАЛЕЖНО ВІД ЧИННИКІВ ВПЛИВУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-12
PDF
А. О. СЕМЕНОВ / A. Semenov, Т. В. САХНО / T. Sakhno
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПІРОТЕХНІЧНИХ ПОБУТОВИХ ВИРОБІВ
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-13
PDF
С. Е. МОРОЗ / S. Moroz, Marina O. Kalashnyk, О. В. КИРИЧЕНКО / O. Kyrychenko, З. П. РАЧИНСЬКА / Z. Rachynska, Н. В. ГНІТІЙ / N. Gnitiy
КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТИЛЮ – ШЛЯХ ДО ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ТОВАРІВ
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-14
PDF
Л. А. ЧУРСІНА / L. Chursina, О. О. ГОРАЧ / O. Gorach
ОЦІНКА ЯКОСТІ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-15
PDF
Ю. О. БАСОВА / Y. Basova, Г. Д. КОБИЩАН / A. Kobisсhan

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЕКСПЕРТИЗИ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СУДОВІЙ ТОВАРОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-16
PDF
І. В. ЄМЧЕНКО / I. Yemchenko, Д. О. КОВАЛЬОВА / D. Kovalova
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МИТНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СКАНУВАННЯ ВАНТАЖІВ
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-17
PDF
Т. В. САХНО / T. Sakhno, Г. Д. КОБИЩАН / A. Kobischan, Л. М. ГУБА / L. Guba, Ю. О. БАСОВА / Y. Basova, А. О. СЕМЕНОВ / A. Semenov