ОЦІНКА ЯКОСТІ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-15

Ю. О. БАСОВА / Y. Basova, Г. Д. КОБИЩАН / A. Kobisсhan

Анотація


Метою дослідження є узагальнення сучасних підходів до оцінювання якості книжкових друкованих видань як об’єкта товарознавства. У ході дослідження застосовано об’єктивні (вимірювальний, розрахунковий) та евристичні (органолептичний, експертний) методи оцінки якості друкованих видань. Методи визначення показників якості описано в законодавчому документі Державні санітарні норми і правила «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей». У результаті досліджень проведено оцінку якості друкованих видань, розроблено алгоритм комплексної оцінки рівня якості та конкурентоспроможності книжкових видань, проведено їх апробацію на прикладі торговельного асортименту книжкових видань. Запропонований комплексний підхід до визначення якості друкованих видань як об’єкта товарознавства дозволяє забезпечити якісне наповнення книжкового ринку конкурентоспроможними виробами й ефективно забезпечувати потреби споживачів у дитячих друкованих виданнях.

Ключові слова: друковані видання, книги, споживні властивості, показники якості, конкурентоспроможність.

ПОСИЛАННЯ

1. Рекомендації парламентських слухань на тему: «Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/695-18 (дата звернення: 10.11.2020). – Назва з екрана.

2. Антоник О. В. Споживні властивості книги як товару: ринкові акценти / О. В. Антоник, Н. Н. Зубко. – Поліграфія і видавнича справа. – 2006. – № 2 (44). – С. 20–30.

3. Немировский Е. Л. Большая книга о книге: Справочно-энцеклопедическое издание / Е. Л. Немировский. – Москва : Время, 2010. – 1088 с.

4. Черниш Н. Книгознавча концепція культури книги: до історичних джерел формування / Н. Черниш // Видавнича галузь і кадри: досягнення, проблеми, перспективи : наук.-практ. зб. [упоряд. Е. І. Огар]. – Львів : Аз-Арт, 2002. – С. 126–135.

5. Державні санітарні норми і правила «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0077-07#Text (дата звернення: 26.10.2020). – Назва з екрана.

6. Гавенко С. Ф. Товарознавчі аспекти керування якістю книжкової продукції / С. Ф. Гавенко // Поліграфія і видавнича справа. – 2006. – № 2(44). – С. 14–20.

7. Ковальчук І. В. Особливості виконання дитячої літератури / І. В. Ковальчук // Науковий пошук студентів. Наукові записки інституту журналістики. – 2010. – Т. 41. – С. 208–210.

8. Булах Т. Система критеріїв оцінювання якості книжкової продукції / Т. Булах // Вісник книжкової палати. – 2013. – № 8.– С. 1–6.

9. Зубко Н. Н. Конкурентоспроможність книги як товару / Н. Н. Зубко // Поліграфія і видавнича справа. – 2008. – № 1(47). – С. 90–97.

Опубліковано: 2021-02-16


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.