АНАЛІЗ КВІТКОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-11

Г. І. ГОЛОДЮК / G. Golodyuk, Н. М. ГУРГУЛА / N. Gurgula

Анотація


Огляд сучасного стану ринку квіткової продукції та чинників, що впливають на формування ринку в Україні, дослідження основних тенденцій та перспектив розвитку. Під час проведення досліджень використано аналітичні та статистичні методи обробки даних. У процесі роботи використовувались дані Державного комітету статистики, матеріали статей та інтернет-конференцій з даної теми дослідження. Ґрунтується на методах аналізу, синтезу й узагальнення. Проаналізовано стан ринку в Україні та проведено дослідження основних виробників квіткової продукції. Проведено дослідження умов і перспектив розвитку ринку квітів. Установлено, що ринок квіткової продукції на даний час ще не повністю сформований, про що свідчить постійна зміна структури й учасників цього ринку. Проаналізовано показники імпорту й експорту квітів в Україні та чинники, що визначають їх динаміку. Охарактеризовано світових лідерів із виробництва квіткової продукції в розрізі асортименту. Подано інформацію про вітчизняних учасників квіткової галузі та визначено проблеми, пов’язані з розвитком квітникарства в Україні та реалізацією готової продукції. Український квітковий бізнес не можна вважати новою галуззю для України, проте він є високоприбутковим і має стійку тенденцію до зростання. Останнім часом помітна тенденція до збільшення як кількості приватних підприємців, так і великих компаній міжнародного рівня, які виробляють продукцію високої якості. Аналіз тенденцій розвитку ринку квіткової продукції в Україні дає можливість використання їх під час подальших досліджень.

Ключові слова: квіти, експорт, імпорт, ринок квітів, торгівля, якість.

ПОСИЛАННЯ

1. Бутко М. П. Теоретичні засади становлення ринків флористичної продукції / М. П. Бутко, І. В. Соломаха // Регіональна економіка. – 2012. – № 4(66). – С. 161–169.

2. Соломаха І. В. Методологічні засади оцінювання ринкових потреб регіону в живих зрізаних квітах / І. В. Соломаха // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2013. – № 4(70). – С. 251–260.

3. Віннічук Ю. Як квіти потрапляють в Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://biz.-censor.net.ua/resonance/3054437/yak_kvti_potraplya-yut_v_ukranu (дата звернення: 01.11.2020). – Назва з екрана.

4. Лахай П. З якої країни ваш букет? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agroportal.-ua/ua/views/blogs/izkakoi-strany-vash-buket/ (дата звернення: 01.11.2020). – Назва з екрана.

5. У 2017 році імпорт квітів в Україну зріс на чверть [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://prm.ua/u-2017-rotsiimport-kvitiv-v-ukrayinu-zris-na-chvert (дата звернення: 01.11.2020). – Назва з екрана.

6. Огляд ринку квітів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2651676-import-troandv-ukrainu-zbilsivsa-na-cvert.html (дата звернення: 01.11.2020). – Назва з екрана.

7. Аналіз ринку квітів в Україні: які квіти купують частіше і на які свята [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/analiz-rynkacvetov-v-ukraine-kakie-cvety-pokupayutchashe-i-na-kakie-prazdniki (дата звернення: 01.11.2020). – Назва з екрана.

8. У 2019 році імпорт квітів в Україну зріс на чверть [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://prm.ua/u-2019-rotsiimport-kvitiv-v-ukrayinuzris-na-chvert (дата звернення: 01.11.2020). – Назва з екрана.

9. Як влаштований квітковий бізнес [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/09/19/651632/ (дата звернення: 01.11.2020). – Назва з екрана.

10. Ринок квітів та декоративних рослин в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/pavel/Downloads/Ornamental_Market+Study_SHORT_UA+final%20 (дата звернення: 01.11.2020). – Назва з екрана.

Опубліковано: 2021-02-16


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.