Науковий вісник PUET: Technical Sciences

«Науковий вісник ПУЕТ» видається з березня 2000 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію серії «Технічні науки»
КВ № 17164-5934 ПР видане 12.10.2010 р.
Міністерством юстиції України.

У збірнику «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі»
серія «Технічні науки» публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі технічних наук.

Рукописи статей попередньо рецензуються провідними спеціалістами
відповідної галузі.

Збірник «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі»
серія «Технічні науки» включено в перелік наукових фахових видань України
з технічних та економічних наук (Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016),
у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора й кандидата наук.

Збірник «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі»
серія «Технічні науки» індексується в наукометричних базах
Index Copernicus (ICV 2015: 42.93; 2016: 56.48 )
та Giobal Impact Factor (2013: 0.514; 2014: 0.604; 2015: 0.722)


Зображення домашньої сторінки журналу

Шановні колеги!

Оголошується набір статей до чергового номеру збірника

«Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.

Серія «Технічні науки» (ISSN 2518-7171)

(свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17164-5934 ПР, видане 12.10.2010 р. Міністерством юстиції України).

Набір триває включно до 10 вересня 2018 р.

Відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки» включено до Переліку наукових фахових видань України

у галузі технічних наук (Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016).

Збірник індексується у наукометричних базах:

-       Index Copernicus (ICV 2015: 42.93; 2016: 56.48);

-       Giobal Impact Factor (2013: 0.514; 2014: 0.604; 2015: 0.722).

З умовами та порядком прийняття статей можна ознайомитися за посиланням: http://puet.edu.ua/sites/default/files/vymogy_do_avtorskyh_rukopysiv_seriya_tehnichni_nauky.pdf

Запрошуємо до співпраці!

З повагою,
редакційна колегія збірника «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки»


№ 1(83) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КРОХМАЛЬНОЇ ПАТОКИ НА РЕОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУМІШЕЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МОРОЗИВА
О. О. Басс, Г. Є. Поліщук, О. В Гончарук
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СТРАВ ІЗ РИБИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ
К. О. Мельников, Т. О. Колісниченко, Ю. А. Мацук, Т. С. Листопад
Вплив параметрів процесу обробки яєчних омлетів високим тиском на їх мікробіологічну безпечність
В. О. Сукманов, Н. В. Герман, Д. А. Миронов, А. А. Палаш
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЗБАГАЧЕННЯ СОУСІВ ЕМУЛЬСІЙНОГО ТИПУ ДІЄТИЧНИМИ ДОБАВКАМИ
М. І. Погожих, Т. М. Головко, О. Г. Дьяков
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ФРУКТОВИХ СОУСІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БАНАНІВ ТА СОКУ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ
Г. П. Хомич, Н. І. Ткач, М. В. Кирильченко
ВИКОРИСТАННЯ ПЮРЕ З ЖУРАВЛИНИ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ ІЗ ДРІЖДЖОВОГО ТІСТА
Г. П. Хомич, О. М. Горобець

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ТОВАРОЗНАВСТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

АНАЛІЗ СЕНСОРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ДЕСКРИПТИВНОГО МЕТОДУ
В. О. Назаренко, А. П. Кайнаш, Н. О. Офіленко
ВПЛИВ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЯКІСТЬ ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ
Н. О. Офіленко, А. П. Кайнаш

ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ БАКТЕРИЦИДНОГО ЗНЕЗАРАЖЕННЯ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ
А. О. Семенов, Г. М. Кожушко, Т. В. Сахно, Л. В. Дугніст
СТІЙКІСТЬ ПОФАРБУВАННЯ ЛЬОНО-ЛАВСАНОВИХ ТКАНИН ДО ДІЇ СОНЯЧНОГО СВІТЛА ТА ПРАННЯ
Д. І. Козьмич, Г. Д. Кобищан

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОРОЗИВА ВЛАСНОЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ
В. В. Кійко, О. М. Каржевська