Науковий вісник PUET: Technical Sciences

«Науковий вісник ПУЕТ» видається з березня 2000 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію серії «Технічні науки»
КВ № 17164-5934 ПР видане 12.10.2010 р.
Міністерством юстиції України.

У збірнику «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі»
серія «Технічні науки» публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі технічних наук.

Рукописи статей попередньо рецензуються провідними спеціалістами
відповідної галузі.

Збірник «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі»
серія «Технічні науки» включено в перелік наукових фахових видань України
з технічних та економічних наук (Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016),
у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора й кандидата наук.

Збірник «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі»
серія «Технічні науки» індексується в наукометричній базі
Index Copernicus (ICV 2015: 42.93; 2016: 56.48; 2017: 72.30)


Зображення домашньої сторінки журналу

Шановні колеги!

 

Відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки» включено до Переліку наукових фахових видань України

у галузі технічних наук (Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016).

Збірник індексується у наукометричній базі

-       Index Copernicus (ICV 2015: 42.93; 2016: 56.48; 2017: 72.30).

З умовами та порядком прийняття статей можна ознайомитися за посиланням: http://puet.edu.ua/sites/default/files/vymogy_do_avtorskyh_rukopysiv_seriya_tehnichni_nauky.pdf

Запрошуємо до співпраці!

З повагою,
редакційна колегія збірника «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки»


№ 1(85) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВФАБРИКАТУ ДЛЯ СМУЗІ ПІД ЧАС НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЗБЕРІГАННЯ PDF
М. І. Погожих, М. Т. Малафаєв, Є. Б Соколова, Т. В. Карбівнича
РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ВАРЕНИХ КОВБАС ІЗ М’ЯСОМ ВОДОПЛАВНОЇ ПТИЦІ ТА МАЛОЦІННОЇ СТАВКОВОЇ РИБИ PDF
Н. В. Божко, В. І. Тищенко, В. М. Пасічний, М. В. Коник
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ БІЛКОВО-ЖИРОВИХ ЕМУЛЬСІЙ ДЛЯ КУЛІНАРНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ PDF
В. М. Пасічний, А. М. Гередчук, Н. В. Олійник, О. І. Положишникова
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПІВФАБРИКАТУ ВАРЕНО-ЗАМОРОЖЕНОГО З МОЛЮСКА ПРІСНОВОДНОГО PDF
М. П. Головко, Т. М. Головко, А. О. Геліх
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БІФШТЕКСА З ЯЛОВИЧИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ХАРЧОВОЇ ДОБАВКИ «МАГНЕТОФУД» PDF
І. В. Цихановська, Л. А. Скуріхіна, В. В. Євлаш, Л. Ф. Павлоцька
ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ В ТЕХНОЛОГІЇ ПЕЧИВА PDF
Г. П. Хомич, О. М. Горобець, Н. І. Ткач, Ю. В. Левченко
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ ІЗ ДИЧИНИ PDF
Т. Ю. Суткович, Л .О. Положишникова
РОЗРОБЛЕННЯ ХАРЧОВИХ РАЦІОНІВ РЕЗИСТЕНТНОЇ ДІЇ PDF
І. С. Тюрікова, Ю. Г. Наконечна
ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІЗНИХ ВИДІВ БОРОШНА В М’ЯСНИХ СИСТЕМАХ PDF
О. Ф. Манжос, Л. Б. Олійник
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ СОУСІВ НА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВІЙ ОСНОВІ PDF
Г. П. Хомич, Ю. В. Левченко, О. М. Горобець, Г. В. Крусір
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ОДЕРЖАННЯ ДОБАВОК ДІЄТИЧНИХ СЕЛЕН-БІЛКОВИХ PDF
М. П. Головко, Т. М. Головко, В. Г. Применко
ЗМІНИ ЖИРОВОЇ СКЛАДОВОЇ КЕКСІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ПІД ЧАС ЇХ ЗБЕРІГАННЯ PDF
Т. В. Капліна, В. М. Столярчук, С. О. Дудник

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ТОВАРОЗНАВСТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

СЕНСОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІЛЬНОЗЕРНОВИХ ТА ОВОЧЕВИХ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ PDF
В. О. Назаренко, О. О. Горячова, Н. О. Офіленко, З. Я. Котова

ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ М’ЯСА СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ PDF
Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу, Л. В. Флока
ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВИДУ УПАКОВКИ РЕДИСУ МЕТОДОМ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ PDF
Є. В. Хмельницька
ПРОГНОЗУВАННЯ КОРИСНОГО СТРОКУ СЛУЖБИ УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ ЛАМП У ФОТОБІОЛОГІЧНИХ І ФОТОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ PDF
А. О. Семенов, Г. М. Кожушко, Т. В. Сахно, Г. О. Бірта
ВИВЧЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЕКСІВ, РОЗРОБЛЕНИХ НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНОЇ СИРОВИНИ PDF
А. С. Ткаченко