Перегляд списку розділів

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ДИСЦИПЛІН ІНЖЕНЕРНО- ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ТОВАРОЗНАВЧОГО НАПРЯМІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ

НОВІ РЕСУРСО- ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ І ТОРГІВЛІ

ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

Статті

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЕКСПЕРТИЗИ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ТОВАРОЗНАВСТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

ТОВАРОЗНАВСТВО ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ

ТОВАРОЗНАВСТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА


1 - 16 з 16 результатів