КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТИЛЮ – ШЛЯХ ДО ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ТОВАРІВ
DOI: 10.37734/2518-7171-2020-1-14

Л. А. ЧУРСІНА / L. Chursina, О. О. ГОРАЧ / O. Gorach

Анотація


Метою статті є глибокий аналіз існуючої системи класифікації технічного текстилю у світі. На основі проведеного аналізу літературних джерел запропонувати його вітчизняну класифікацію з метою забезпечення якості та безпеки товарів. Методика дослідження. Використано методи логічного аналізу, узагальнення результатів попередніх досліджень і наукової літератури з питань сучасної класифікації технічного текстилю, статистичних даних про обсяги його виробництва. Результати. На основі проведеного аналізу світового сектора технічного текстилю можна зробити висновок, що останнім часом виробництво текстильної продукції в світі розвивається швидкими темпами, для нього характерні інвестиційна привабливість і швидка окупність витрат. Технічний текстиль набув популярності завдяки розширенню сфери застосування та появі напрямів упровадження у виробництво нових видів сировини з використанням передових інноваційних технологій. Попри широкий асортимент товарів технічного призначення, нині відсутня єдина думка щодо створення та впорядкування класифікації на технічний текстиль, також встановлено відсутність міжнародної системи класифікації технічного текстилю. Нині існує велика різниця в підході до класифікації технічного текстилю, тому для подальшого розширення цієї підгалузі промисловості, впровадження інноваційних технологій та використання нових видів сировини вітчизняного виробництва необхідна наявність вітчизняної класифікації технічного текстилю. Наявність чіткої системи класифікації технічного текстилю буде сприяти забезпеченню вітчизняного ринку якісною та безпечною продукцією. Висновки. На основі проведеного аналізу існуючих підходів до класифікації технічного текстилю у світі в роботі виділено головні критерії, за якими можна було б класифікувати технічний текстиль в Україні, та запропоновано ієрархічну класифікацію технічного текстилю. Наявність чіткої класифікації на вироби технічного призначення дозволить інвестувати цю підгалузь виробництва з метою виготовлення різноманітних товарів різного функціонального призначення, а також забезпечить їх якість та безпеку.

Ключові слова: технічний текстиль, класифікація, якість, безпека, товари технічного призначення.

ПОСИЛАННЯ

1. Official Website of the International Trade Administration [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.trade.gov/sites/default/files/2020 (дата звернення: 01.11.2020). – Назва з екрана.

2. International Trade Administration [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.trade.gov/get-ndustry-updates-textilesapparel (дата звернення: 01.11.2020). – Назва з екрана.

3. Живетин В. В. Масличный лён и его комплексное развитие / В. В. Живетин, Л. Н. Гинзбург. – Москва : ЦНИИЛКА, 2000. – 389 с.

4. Тіхосова Г. А. Використання волокна льону олійного – основа перспективного розвитку технічного текстилю в Україні / Г. А. Тіхосова, Т. М. Головенко, О. М. Літвінова // Продовольча, енергетична і екологічна проблеми: механізми вирішення : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернетконф., 13–14 грудня 2012 р. – Польща, 2012. – С. 223–226.

5. Тіхосова Г. А. Обґрунтування ефективності переробки стебел льону олійного / Г. А. Тіхосова, Т. М. Головенко // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. – 2010. – № 4. – С. 268–274.

6. Бобирь С. В. Розроблення технології переробки стебел трести льону олійного з метою одержання органічного геотекстилю: автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.18.02 – Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур / С. В. Бобирь. – Херсон, 2015. – 25 с.

7. Российский рынок технического текстиля: Анализ, проблемы, тенденции и перспективы его развития [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prom.net.ru/?id=1417 (дата звернення: 01.11.2020). – Назва з екрана.

8. Matsumoto K. Trend of technical textiles in Japan / K. Matsumoto // Japan Textile News. – 1991. – № 434. – P. 94–101.

9. Шумаев В. А. Легкая промышленность: развитие рынка текстиля и спецодежды / В. А. Шумаев // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2014. – № 1. – С. 104–109.

10. Бондарчук М. М. Подходы к классификации технического текстиля / М. М. Бондарчук // Проблемы современной науки и образования. – 2015. – № 11(41).

11. Головенко Т. М. Розроблення технології переробки стебел трести соломи льону олійного з метою одержання нетканих матеріалів : дис. … канд. техн. наук : 05.18.02 – Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур / Т. М. Головенко. – Херсон, 2013. – 185 с.

Опубліковано: 2021-02-16


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.