ЕНЕРГЕТИЧНА ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АПАРАТА ДЛЯ ДВОСТОРОННЬОГО ЖАРЕННЯ М’ЯСА З ВИСОКИМ ВМІСТОМ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У ФУНКЦІОНАЛЬНО ЗАМКНЕНИХ ЄМКОСТЯХ

В. О. Скрипник, Н. Ю. Молчанова, А. Г. Фарісєєв

Анотація


Об’єктом дослідження є процес двостороннього жарення м’яса з високим вмістом сполучної тканини у функціонально замкнених ємкостях та апарат для його реалізації.

Мета статті полягає у визначенні енергетичної та соціально-економічної ефективності від упровадження в діяльність закладів ресторанного господарства апарата для двостороннього жарення м’яса з високим вмістом сполучної тканини (ВВСТ) у функціонально замкнутих ємностях (ФЗЄ).

Методика дослідження. У дослідженні застосовано методи узагальнення та математичної статистики.

Результати. У статті розраховано показники енергетичної ефективності процесу двостороннього жарення м’яса з високим вмістом сполучної тканини у функціонально замкнених ємкостях та апарата для його реалізації. Установлено, що впровадження у виробничий процес закладів ресторанного господарства апарата для двостороннього жарення м’яса з ВВСТ у ФЗЄ дозволяє досягти значного соціально-економічного ефекту за рахунок заміни високосортної сировини сировиною меншої сортності й економії електроенергії, а також забезпечення високої якості та безпечності готових виробів, покращення умов праці персоналу.

Висновки. Розроблено технологічну послідовність виробництва напівфабрикатів високого ступеня готовності жарених порційних натуральних м’ясних виробів, що дозволяє мінімізувати питомі витрати електроенергії, м’ясної сировини й витрати ручної праці, забезпечити високі якість і вихід готового продукту та створює широкі можливості механізації й автоматизації виробництва напівфабрикатів і готових виробів.

Ключові слова: енергетична ефективність, соціально-економічна ефективність, двостороннє жарення, м’ясо, сполучна тканина.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.