НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ РИЗИКІВ – ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Є. О. Жук

Анотація


Мета публікації полягає у виявленні актуальних питань та обґрунтуванні ре-
комендацій щодо зниження або нейтралізації ризиків машинобудівних підприємств за сучасного
господарювання. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань
базується на діалектичному підході та загальнонаукових методах пізнання. Результати. У
статті досліджено основні причини невизначеності, з якими стикаються сучасні машинобу-
дівні підприємства у своїй діяльності, узагальнено процес упровадження управління ризиками,
методи нейтралізації ризиків з урахуванням переваг і недоліків для підприємств. Практична
значущість результатів дослідження. У статті з’ясовано, як можна врахувати рівень ри-
зику під час виявлення резервів діяльності, подано формулу для розрахунку комплексної оцінки
для врахування ризиків із коефіцієнтом значущості та подано рекомендації щодо підвищення
ефективності управління виробничим потенціалом підприємства.
Ключові слова: ризик, виробничий потенціал, причини невизначеності, ризиковість, управління
ризиком, методи нейтралізації, протидія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.