ТЕНДЕНЦІЇ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

А. В. БИТИЙ

Анотація


Мета статті полягає в дослідженні сучасних тенденцій формування основних фінансово-економічних показників машинобудівної галузі, потенціалу промислових підприємств, виявленні проблем і перспектив розвитку машинобудування в Україні. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Розглянуто основні фінансові показники діяльності машинобудівних підприємств, а саме: фінансовий результат до оподаткування; частку прибуткових підприємств і підприємств, що зазнали збитку за аналізований період; рентабельність операційної діяльності. Визначено, яке місце займає машинобудування у промисловості країни загалом. Узагальнено результати аналізу обсягу та структури виробництва й реалізації продукції даної галузі. Визначено кількість інноваційно активних підприємств. У результаті дослідження узагальнено основні тенденції розвитку машинобудування в Україні, виявлено проблеми та загрози, з якими вони стикаються, окреслено подальші напрями розвитку. Практична значущість результатів дослідження. Установлено, що перспектива подальших досліджень у цьому напрямі повинна спрямовуватись на пошук ефективних методів управління машинобудівними підприємствами з метою закріплення позицій, формування їх потенціалу та підвищення конкурентоспроможності даної галузі.

Ключові слова: машинобудування, обсяг продукції, індекс промисловості, ефективність, рентабельність, потенціал підприємства.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.