КОНЦЕПЦІЯ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

І. В. МІЛАШ

Анотація


Мета статті полягає в дослідженні теоретичних основ формування концепції контролінгу в управлінні витратами підприємств торгівлі, зокрема з урахуванням їх галузевої специфіки. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Доведено, що контролінг є дієвим фактором модернізації управління витратами торговельного підприємства та оптимальним інструментом досягнення його оперативних і стратегічних цілей. Він формується відповідно до порядку адміністративно-правового й економічного регулювання діяльності підприємства торгівлі та процесів формування його капіталу, спрямований на зростання ефективності використання ресурсів, підвищення рівня координованості процесів і функцій управління й дозволяє підвищити ефективність діяльності за рахунок зростання обґрунтованості управлінських рішень та ефективності управління підприємством загалом. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що контролінг витрат є дієвим фактором модернізації управлінської діяльності підприємства торгівлі та оптимальним інструментом досягнення його оперативних і стратегічних цілей. Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці підприємств торгівлі.

Ключові слова: контролінг, витрати, результати, управління витратами, підприємства торгівлі.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.