ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

К. Ю. ВЕРГАЛ

Анотація


Мета статті полягає у виявленні передумов і мотивів інтеграції торговельних підприємств із позиції узгодження мотивів агентів та потреб інтегрованої структури та обґрунтуванню передумов взаємодія агентів в умовах інтеграційних процесів. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, системного аналізу, теорії множин, мультиагентного підходу. Результати. Досліджено взаємодії агентів та інтегрованої структури під час інтеграційних процесів. Узагальнено передумови інтеграції на етапі співставлення ресурсів і цілей учасників інтеграції. Проаналізовано підходи до визначення та класифікації мотивів інтеграції. Запропоновано класифікацію мотивів інтеграції торговельних підприємств. Практична значущість результатів дослідження. Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці підприємств роздрібної торгівлі.

Ключові слова: інтеграція, торговельні підприємства, передумови інтеграції, мотиви інтеграції.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.