КОНЦЕПЦІЯ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

І. В. Мілаш

Анотація


Мета статті полягає в дослідженні теоретичних основ формування
концепції контролінгу в управлінні витратами підприємств торгівлі, зокрема з урахуванням
їх галузевої специфіки. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань
здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу
та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Доведено,
що контролінг є дієвим фактором модернізації управління витратами торговельного підприємства
та оптимальним інструментом досягнення його оперативних і стратегічних
цілей. Він формується відповідно до порядку адміністративно-правового й економічного регулювання
діяльності підприємства торгівлі та процесів формування його капіталу, спрямований
на зростання ефективності використання ресурсів, підвищення рівня координованості
процесів і функцій управління й дозволяє підвищити ефективність діяльності за рахунок
зростання обґрунтованості управлінських рішень та ефективності управління підприємством
загалом. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що
контролінг витрат є дієвим фактором модернізації управлінської діяльності підприємства
торгівлі та оптимальним інструментом досягнення його оперативних і стратегічних цілей.
Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці підприємств торгівлі.
Ключові слова: контролінг, витрати, результати, управління витратами, підприємства
торгівлі.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.