МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Г. М. СИДОРЕНКО-МЕЛЬНИК, І. В. БОГИНЯ

Анотація


Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних і практичних засад формування механізму управління майновим потенціалом підприємств. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. Результати. Узагальнено теоретичні засади функціонування механізму управління майновим потенціалом сучасного підприємства і окреслено практичні аспекти забезпечення ефективності його функціонування. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що дослідження механізму управління майновим потенціалом має бути сфокусовано на побудові адекватної сучасним економічним умовам моделі оцінки його ефективності та адаптивності щодо пристосування до різких економічних змін. Запропоновано комплексний підхід до побудови механізму управління майновим потенціалом підприємства, який ураховує стратегічну (перспективну), поточну та оперативну складові.

Ключові слова: майновий потенціал, управління майновим потенціалом, система управління, ефективний механізм управління, планування.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.