СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРОВИРОБНИЦТВА

О. В. ВАЩУК

Анотація


Мета статті полягає у проведенні аналізу сучасного стану та динаміки обсягів виробництва основних видів сільськогосподарських культур, визначенні їх впливу на формування продовольчої безпеки країни, з’ясуванні основних тенденцій розвитку національного агровиробництва. Методика дослідження. Для вирішення завдань, поставлених у статті, були використані як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження: діалектичний підхід, систематизація та узагальнення, аналіз та синтез, статистичні та економічні методи. Результати. Досліджено та проаналізовано динаміку існуючих каналів реалізації сільськогосподарської продукції, визначено рівні товарності основних її видів. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що формування та використання прозорих каналів реалізації сільськогосподарської продукції сприятиме стабілізації цін на неї, збільшенню доходності та прибутковості агровиробничих підприємств, насиченню аграрного ринку різноманітною продукцією. Основні положення дослідження варто врахувати під час розбудови інфраструктури аграрного національного ринку.

Ключові слова: аграрне виробництво, продовольча безпека, канали реалізації продукції, продукція рослинництва та тваринництва, основні сільськогосподарські культури, рівень товарності.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.