СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

М. В. ГОНЧАР

Анотація


Мета статті полягає в оприлюдненні думки автора щодо уточнення сутності ресурсного потенціалу підприємства, його структуризації та висвітленні особливостей управління ресурсним потенціалом у сучасних ринкових умовах. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань базується на діалектичному підході та загальнонаукових методах пізнання. Результати. Розкрито авторський підхід до визначення сутності та підходів щодо структуризації ресурсного потенціалу сучасного підприємства. Акцентовано увагу на тому, що ресурсний потенціал є базовим, системоутворюючим елементом економічного потенціалу підприємства, так як саме він визначає системні ресурсні можливості та здатність підприємства вирішувати конкретні проблеми й завдання, а отже, об’єднує в собі цілі, рушійні сили та джерела потенційного розвитку. Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовано виділення основних елементів ресурсного потенціалу, які мають ключовий вплив на забезпечення його розвитку. Досліджено вплив процесів євроінтеграції на управління підприємством та його ресурсним потенціалом.

Ключові слова: потенціал, ресурси, ресурсний потенціал, можливості, управління потенціалом, розвиток.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.