ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Н. В. Михайлова, А. І. Кравцова

Анотація


Метою статті є визначення сутності державного регулювання страхової діяльності
та конкретизація основних його теоретичних аспектів. Методика дослідження.
Вирішення
поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових
і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного
підходу. Результати. Аналізуючи та систематизуючи наукові праці багатьох
учених,
було розглянуто сутність державного регулювання страхової діяльності, а також
представлено
власне бачення основних теоретичних аспектів його здійснення. Практична
значущість
результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що в умовах створення
правової
держави та розвитку ринкової економіки в Україні визначення основ регулювання
страхової
діяльності має важливе значення. Сукупність методів, форм та інструментів, а
також функцій і принципів державного регулювання у сфері страхування сприятиме цілеспрямованим
та узгодженим діям державних і недержавних
структур щодо забезпечення надійного
страхового захисту прав та інтересів його суб’єктів.
Ключові слова: страхування, страховий ринок, страхова діяльність, державне регулювання,
державне регулювання страхової діяльності.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.