№ 1(97) (2020)

Зміст

Economics and management of national economy

ЦІНА ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ОВОЧІВ І ФРУКТІВ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-6
PDF
О. Ю. БОЧКО / O. Bochko, Н. Я. РОЖКО / N. Rozhko
РОЛЬ ТЕХНОПАРКІВ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-7
PDF
В. М. ОРЛОВ / V. Orlov, А. Д. ПЕТРАШЕВСЬКА / A. Petrashevska, Ю. І. ГУЙГОВА / Y. Huihova, К. Г. МАСЛОВА / K. Maslova

Economics and Enterprise Management

СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ТОВАРНОМУ РИНКУ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-1
PDF
Л. М. КОВАЛЬ / L. Koval, Н. І. САРАЙ / N. Sarai
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ – НАГАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ СЬОГОДЕННЯ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-2
PDF
А. М. ТКАЧЕНКО / А. Tkachenko, Н. Д. ТИХА / А. Tykha
МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-3
PDF
М. В. ЗОСЬ-КІОР / M. Zos-Kior
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-4
PDF
О. А. ХІЛУХА / O. Hiluha, М. М. НАДЕЙКО / M. Nadeiko

Finance, banking and insurance

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ BITCOIN В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-5
PDF
Н. П. ЛЕВКОВЕЦЬ / N. Levkovets

Economy of the services sector

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-8
PDF
В. А. КРАСНОМОВЕЦЬ / V. Krasnomovets, Н. Г. БОСЕЦЬКА / N. Bosetska
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ПОТОЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-9
PDF
Д. О. ГУЗЬ / D. Huz, Н. Л. КУСИК / N. Kusyk
ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-10
PDF
Н. В. МИХАЙЛОВА / N. Mikhailova, Н. В. РОГОВА / N. Rogova, С. С. РИБАКОВА / S. Rybakova

Marketing and Entrepreneurship

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-11
PDF
І. О. ДЕЙНЕГА / I. Deineha, О. В. ДЕЙНЕГА / O. Deineha
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН У ТУРИСТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-12
PDF
Г. П. ЩУКА / H. Shchuka, Л. І. ГАЛЬКІВ / L. Halkiv