ЦІНА ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ОВОЧІВ І ФРУКТІВ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-6

О. Ю. БОЧКО / O. Bochko, Н. Я. РОЖКО / N. Rozhko

Анотація


Мета статті полягає в побудові кластерів на ринку овочів і фруктів на основі цінового чинника. Предметом дослідження є практичні аспекти побудови кластерного аналізу ринку овочів і фруктів на основі цінового чинника. Методика дослідження. Для написання статті авторами використано такі методи дослідження: індуктивний, дедуктивний – для збору, систематизації та обробки інформації щодо цінової ситуації на ринку овочів і фруктів; економічний аналіз і порівняння – для проведення аналізу середніх споживчих цін на овочі та фрукти на ринку України; графічний – для графічного зображення кластерів на ринку овочів і фруктів; абстрактно-логічний – для теоретичних узагальнень і формування висновків. Результати. За результатами проведеного дослідження з урахуванням цінового чинника на ринку фруктів та овочів побудовано 6 кластерів: до першого кластера належить Вінницька, Житомирська, Рівненська, Сумська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області; до другого кластера входить Волинська, Івано-Франківська області; третій кластер становить Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська та Харківська області; четвертий кластер – Донецька та Луганська області; п’ятий кластер – Закарпатська область; шостий кластер – Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Черкаська та Херсонська області. Практична значущість результатів дослідження полягає в тому, що основні положення, рекомендації та висновки, викладені в статті, можуть бути використані в наукових дослідженнях, пов’язаних з подальшою розробкою теорії кластерів і здійсненням кластерного аналізу.

Ключові слова: кластерний аналіз, ринок, овочі, фрукти, ціна, виробництво, споживання.

ПОСИЛАННЯ

1. Несумісність форматів: чому українським виробникам овочів та фруктів так складно вийти на ринок ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.shuvar.com/news/2940/Nesumisnist-formativ:-chomuukrayinskym-vyrobnykam-ovochiv-ta-fruktivtak-skladno-vyyty-na-rynok-YeS (дата звернення: 20.10.2019). – Назва з екрана.

2. Писаренко В. В. Маркетинг овощной продукции (методические и практические в Украине [Електронний ресурс] / В. В. Писаренко // Agromage.com. – Режим доступу: https://agromage.com/stat_id.php?id=321 (дата звернення: 12.09.2019). – Назва з екрана.

3. Романюк А. Новый урожай в Украине: какими будут цены на ягоды и фрукты в этом году [Електронний ресурс] / А. Романюк // Сегодня. – 2018. – 18 травня. – Режим доступу: https://www.segodnya.ua/economics/enews/ novyy-urozhay-kakimi-budut-cenyna-yagody-i-frukty-v-etom-godu-1136874. html (дата звернення: 11.09.2019). – Назва з екрана.

4. Рубан Н. В овочевих КАЗИНО – БІНГО! 2017-й всупереч всім обставинам став вдалим роком для виробників овочів і фруктів. Що буде у 2018-му? [Електронний ресурс] / Н. Рубан // UHBDP. – 2018. – 13 лютого. – Режим доступу: https://uhbdp.org/ua/news/project-news/1491-v-ovochevykh-kazynobinho-2017-i-vsuperech-vsim-obstavynamstav-vdalym-rokom-dlia-vyrobnykivovochiv-i-fruktiv-shcho-bude-u-2018-mu. (дата звернення: 19.10.2019). – Назва з екрана.

5. Шумейко А. Ринок фруктів і ягід [Електронний ресурс] / А. Шумейко, О. Рибакова // Пропозиція. – 2008. – 5 червня. – Режим доступу: https://propozitsiya.com/ua/rinokfruktiv-i-yagid (дата звернення: 20.10.2019). – Назва з екрана.

6. Сайт АПК-Информ: овощи & фрукты [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.fruit-inform.com/ru/prices/produces (дата звернення: 18.10.2019). – Назва з екрана.

Опубліковано: 2020-07-17


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.