ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ BITCOIN В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-5

Н. П. ЛЕВКОВЕЦЬ / N. Levkovets

Анотація


Мета статті полягає в дослідженні поняття «Bitcoin», його економічної сутності й історії, а також сучасних тенденцій впровадження в Україні. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою аналізу, систематизації, узагальнення та абстрактно-логічних методів дослідження. Результати. Криптовалюта є цікавою ланкою для інвестицій і нині її популярність усе зростає. Багато економічних процесів відбуваються за допомогою цифрових коштів, їх відсоток з кожним днем суттєво зростає. За допомогою Bitcoin можна інтегрувати нові технології в уже наявну фінансову систему. В України є величезні перспективи розвитку криптовалюти і за правильного підходу країна може мати дивіденди від проведення раціональної політики щодо обігу та використання Bitcoin, зокрема від оподаткування цієї сфери. Легалізація ринку криптовалют в Україні може стимулювати економіку та значно прискорити темпи зростання ВВП. Міністерство цифрової трансформації планує впровадити в Україні міжнародну платіжну систему PayPal і визначити на державному рівні правовий статус криптовалюти. Нині PayPal користуються понад 230 млн людей у 190 країнах світу. Вона є посередником між продавцем і покупцем, забезпечуючи надійність оплати платіжними картами VISA, MasterCard, American Express та іншими платіжними системами. Надання правового статусу криптовалюті допоможе легалізувати пов’язану з нею діяльність, таку як купівля та продаж криптовалюти, а також її здобування, і виведе учасників ринку з тіньової зони, що стане імпульсом для додаткових надходжень до бюджету від сплати податків. Міністерство цифрової трансформації України планує за 2019–2022 рр. легалізувати діяльність з майнінгу криптовалют. Практична значущість результатів дослідження. У статті розглянуто поняття «криптовалюта», її найпоширеніша грошова одиниця – Bitcoin і передумови виникнення та використання її в Україні. Одним із основних, що відрізняє криптовалюту від інших електронних грошових коштів, є приватний характер емісії, а також технологічні особливості її здобування та випуску в обіг. Інформація про всі транзакції, що здійснюються в рамках цих платіжних систем, знаходиться у відкритому доступі. При цьому зберігається анонімність їх учасників, оскільки електронні криптовалютні гаманці, що використовуються для передачі криптовалюти, не дозволяють ідентифікувати користувачів, бо вони не персоніфікуються.

Ключові слова: Bitcoin, криптовалюта, віртуальні гроші, цифрова валюта, майнінг, платіжна система.

ПОСИЛАННЯ

1. A short history of Bitcoin and crypto currency everyone should read [Електронний ресурс] // Forbes. – Режим доступу: https://www.forbes.com/ sites/bernardmarr/2017/12/06/a short history of bitcoin and crypto currency everyone should read/#6265 a4953f27 (дата звернення: 11.12.2019). – Назва з екрана.

2. Сайт журналу Bitcoin консультант [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bitcoinist.com/bitcoin down google searches bigger beyonce/ (дата звернення: 11.12.2019). – Назва з екрана.

3. Без добра нема життя. Економіст дав прогноз щодо розвитку криптовалюти [Електронний ресурс] // Електронний журнал «Obozrevatel.ua». – Режим доступу: https://www.obozrevatel.com/ukr/ economics/bezdolaranemaezhittyaekonomistdavprognozschodorozvitku kriptovalyuta.htm (дата звернення: 01.12.2019). – Назва з екрана.

4. Винья П. Эпоха криптовалют. Как биткоин и блокчейн меняют мировой экономический порядок / П. Винья, М. Кейси. – Москва : Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2017. – 432 с.

5. Haber S. Secure names for bit strings / S. Haber, W. S. Stornetta / In Proceedings of the 4th ACM Conference on Computer and Communications Security. – 1997. – Р. 28–35.

6. Liu Y. Risks and returns of cryptocurrency / Y. Liu, A. Tsyvinski // National bureau of economic research. – 2018. – Р. 111.

7. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні» № 9083 від 14.09.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH70B1A A.html (дата звернення: 13.12.2019). – Назва з екрана.

8. Ринок криптовалют потребує правової визначеності від регуляторів [Електронний ресурс] // Офіс ефективного регулювання (BRDO). – Режим доступу: http://brdo. com.ua/top/rynok kryptovalyut potrebuye pravovoyi vyznachenosti vid regulyatoriv/ (дата звернення: 04.12.2019). – Назва з екрана.

Опубліковано: 2020-07-17


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.