№ 1(73) (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

Обґрунтування параметрів виробництва збивних десертів на основі напівфабрикату з топінамбура та кизилу
Justification production parameters whipped dessert on the basis of semi products made of jerusalem artichoke and dogwood
В. А. Гніцевич, О. О. Васильєва
Аргументація вибору рослинних об’єктів для відновлення аромату
Argumentation of plants objects choice to restore the aroma
А. Т. Безусов, Г. Є. Дубова, Н. В. Рогова, О. І. Мельник
Розроблення технології плодоовочевих смузі з використанням біологічно цінного волоського горіха
Development of technology of fruit and vegetable smoothies with the use of valuable walnuts
І. С. Тюрікова, М. І. Пересічний
Вплив ядра насіння соняшнику на фізико-хімічні властивості дріжджових виробів
The effect of sunflower seed kernel on physical and chemical properties of yeast products
А. Л. Рогова, О. Г. Шидакова-Каменюка, Л. М. Медведь
Changing of properties of emulsion in the presence of short pastry calcium additives PDF (English)
I. Rogovyi
Use of natural stabilizers in technology emulsion products PDF (English)
I. Choni, T. Sutkovych

НОВІ РЕСУРСО- ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ І ТОРГІВЛІ

Енергетична та соціально-економічна ефективність апарата для двостороннього жарення м’яса під дією електричного струму
Energetical and socioeconomic efficiency of apparatus for bilateral frying of meat under the action of electric current
В. О. Скрипник, А. Г. Фарісєєв

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

Удосконалення процесу очищення цибулі ріпчастої та розробка обладнання для його реалізації
Improving the process cleaning onion and development of equipment for its implementation
О. Г. Терешкін, В. В. Дуб, Д. В. Горєлков, Д. В. Дмитревський
Вплив гомогенізації на склад жирової фази та органолептичні показники м’якого морозива на основі сироватки
Influence homogenization of the fat phase and organoleptic indicators of soft ice cream serum based
Г. В. Дейниченко, І. В. Золотухіна, І. М. Беляєва
Дослідження тривалості процесу мембранної обробки рідких високомолекулярних полідисперсних систем
Research duration of membrane treatment of liquid high molecular polydisperse systems
Г. В. Дейниченко, З. О. Мазняк, В. В. Гузенко

ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Розвиток системи технічного регулювання – шлях підвищення енергоекономічності та якості світлотехнічної продукції
Development of technical regulation – way increase energy efficiency and quality of lighting engineering production
Г. М. Кожушко, Ю. О. Басова, Л. М. Губа
Особливі вимоги до світлодіодних світильників
Special requirements for led downlight
Г. М. Кожушко, Л. В. Дугніст

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ

Результат моніторингу екологічної безпеки сільськогосподарських культур при підвищеному вмісті фторидів у грунтах біогеохімічної провінції на прикладі Полтавської області.
The results of ecological security monitoring of agricultural plantings
Е. А. Назаренко, Ю. Б. Нікозять, О. Д. Іващенко

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Оцінка якісних показників булочних виробів на основі емульсії та борошна, оброблених у вихровому шарі феромагнітних частинок
An estimation of quality rating of rolls and buns on basis of emulsion and flour, treated in the vortical layer
Т. В. Капліна, В. М. Столярчук
Визначення якості м’ясних напівфабрикатів
Evaluation of quality meat products
А. П. Кайнаш, В. О. Назаренко
Вплив пікохвильової обробки на показники якості м’яса карпа
Effect pikovave processing on the properties meat of carp
Н. В. Голембовська, Т. К. Лебська

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Дослідження механічних та електричних характеристик нових резистивних матеріалів
Research of mechanical and electric characteristics of new resistive materials
О. В. Володько
Аналіз віброзахистних властивостей лабораторної пральної машини марки ТП3-М
О. О. Порхунов, О. І. Порхунов