МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ПОСТНЕКЛАСИЧНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ТУРИЗМУ

Г. П. СКЛЯР / G. Skliar, Л. В. ДРОБИШ / L. Drobysh, І. Р. ПРОКОПЕНКО / I. Prokopenko

Анотація


Мета статті полягає у виявленні міждисциплінарного підходу науковців до постнекласичних наукових досліджень туризму. Наукові дослідження авторів спрямовано на з’ясування сучасного стану та перспектив подальшого розвитку людиномірних наукових досліджень туризму на основі постнекласичної парадигми. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. Результати. Досліджено міждисциплінарний підхід у постнекласичних наукових дослідженнях туризму. Указано на необхідність зміни методології дослідження сфери туризму як феномену сучасного світу та відходу від класичних і некласичних підходів до методології дослідження. Доведено, що гуманізація життя глобалізованого суспільства вимагає формування нового постдисциплінарного знання, заснованого на засадах людяності і людиновимірного підходу в наукових дослідженнях. При цьому зазначено, що особистість, яка має духовно-біосоціальний характер, розвивається завдяки різним видам соціального та культурного досвіду. Використання постнекласичного підходу в наукових дослідженнях туризму дає змогу визначити роль особистості людини-туриста як соціально відповідального суб’єкта господарствотворення туризму. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано актуальність зміни методологічної парадигми дослідження туризму на постнекласичну, що має виявлятися на міждисциплінарному рівні. Це дасть можливість визначити роль особистості-мандрівника в розвитку туризму та економічному зростанні України. Основні наукові положення статті можна використати під час теоретичного аналізу постнекласичної парадигми дослідження туризму.

Ключові слова: людина-турист, туризм, людиномірність, постнекласичний підхід, постнекласична методологія, особистість.

ПОСИЛАННЯ

1. Скляр Г. П. Антиномії «чистої» туристичної науки та онтологічні виклики практичного розуму / Г. П. Скляр // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні» (м. Кривий Ріг, 28 квітня 2017 р.). – Кривий Ріг : Дон НУЕТ, 2017. – С. 238–241.

2. Задорожний Г. В. Постнекласична методологія дослідження людини подорожуючої / Г. В. Задорожний, О. Г. Задорожна // Людина, яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму : матеріали Методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару (м. Полтава, 17 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Г. П. Скляра. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 3–7.

3. Скляр Г. П. Особистість та етика туризму: постнекласичні цінності економічної науки / Г. П. Скляр // Людина, яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму : матеріали Методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару (м. Полтава, 17 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Г. П. Скляра. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 15–23.

4. Гладкий О. В. Постнекласична парадигма єдності в туризмі та географії / О. В. Гладкий // Людина, яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму : матеріали Методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару (м. Полтава, 17 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Г. П. Скляра. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 23–29.

5. Беценко Т. П. Краєзнавство в сучасній парадигмі науково-освітніх знань: базові поняття / Т. П. Беценко // Людина, яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму : матеріали Методологічного міждисциплінарного інтернетсемінару (м. Полтава, 17 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Г. П. Скляра. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 44–47.

6. Иванова Л. Ф. Символ в контексте туризма и проблема культурно-исторического позиционирования дестинаций / Л. Ф. Иванова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 5. – Ч. 1. – С. 85–88.

7. Лиман С. І. Особистість, символи і туризм: подорож ад’юнкта Харківського університету М. Н. Петрова до Англії в кінці 1850- х років / С. І. Лиман // Людина, яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму : матеріали Методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару (м. Полтава, 17 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Г. П. Скляра. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 29–37.

8. Опанасюк Н. А. Соціокультурний феномен туризму: дефінітивна характеристика й проблеми становлення / Н. А. Опанасюк // Людина, яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму : матеріали Методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару (м. Полтава, 17 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Г. П. Скляра. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 52–60.

9. Звягольська І. М. Входження медичної мікробіології у постнекласичну реальність науково-практичного простору туризму / І. М. Звягольська // Людина, яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму : матеріали Методологічного міждисциплінарного інтернетсемінару (м. Полтава, 17 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Г. П. Скляра. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 80–95.

10. Ляшенко В. І. Формування просторів науково-освітнього туризму в межах транскордонних регіональних інноваційних систем / В. І. Ляшенко // Людина, яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму : матеріали Методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару (м. Полтава, 17 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Г. П. Скляра. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 7–15.

11. Пінчук І. О. Співвідношення понять соціального та інституціонального партнерства / І. О. Пінчук // Людина, яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму : матеріали Методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару (м. Полтава, 17 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Г. П. Скляра. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 128–136.

12. Красномовець В. А. Корпоративна соціальна відповідальність як форма соціального партнерства та чинник забезпечення конкурентоспроможності туристичного підприємства / В. А. Красномовець // Людина, яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму : матеріали Методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару (м. Полтава, 17 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Г. П. Скляра. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 121–127.

13. Миронов Ю. Б. Соціальне партнерство у сфері туризму / Ю. Б. Миронов // Людина, яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму : матеріали Методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару (м. Полтава, 17 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Г. П. Скляра. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 115–121.

Опубліковано: 2019-11-13


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.