ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

В. А. КУЛИК / V. Kulyk, М. О. ЛЮБИМОВ / M. Lubimov, Л. Л. ТЯГНИРЯДНО / L. Tiahnyriadno

Анотація


Метою статті є обґрунтування необхідності трансформації принципів бухгалтерського обліку в умовах постійного розвитку економіки та поширення інформаційно- комунікаційних технологій. Предмет дослідження – визначення змісту та значення принципів бухгалтерського обліку. Методика дослідження. У статті використано загальнонаукові методи дослідження: історичний метод – для визначення змісту окремих принципів бухгалтерського обліку під час їх еволюції; метод порівняння – для визначення переліку принципів бухгалтерського обліку, визначених на національному, європейському та міжнародному рівні. Результати. У ході дослідження визначено напрями вдосконалення принципів бухгалтерського обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та європейського законодавства. Практична значущість результатів дослідження. У результаті дослідження запропоновано доповнити перелік принципів бухгалтерського обліку, наведених у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», принципами систематизації та персоніфікації.

Ключові слова: бухгалтерський облік, принцип бухгалтерського обліку, трансформація принципів бухгалтерського обліку.

ПОСИЛАННЯ

1. Безверхий К. В. Принцип суттєвості та його практична реалізація в інтегрованій звітності корпоративних підприємств / К. В. Безверхий // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2018. – № 3. – С. 16–33.

2. Гордополов В. Ю. Методологічні положення бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій підприємств / В. Ю. Гордополов // Агросвіт. – 2018. – № 13. – С. 15–27.

3. Дмитренко А. В. Принципи бухгалтерського обліку як складова методології бухгалтерського обліку спільної діяльності суб’єктів господарювання / А. В. Дмитренко, О. В. Пустяк // Молодий вчений. – 2016. – № 5 (32). – С. 59–68.

4. Кулик В. А. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні / В. А. Кулик // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 6. – С. 343–350.

5. Яцишин Н. З. Принципи бухгалтерського обліку / Н. З. Яцишин // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. – № 32. – С. 274–280.

Опубліковано: 2019-11-13


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.