КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ФОРМУВАННЯ Й РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Н. С. ПЕДЧЕНКО / N. Pedchenko, Л. М. ШИМАНОВСЬКА-ДІАНИЧ / L. Shimanovsky-Dianich

Анотація


Метою статті є визначення концептуальних підходів до управління ефективністю формування й результативністю використання потенціалу розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі використано загальнонаукові та прикладні методи дослідження, зокрема: методи наукової абстракції, індукції й дедукції, аналізу й синтезу – для обґрунтування основних підходів до ідентифікації станів: формування і використання потенціалу розвитку підприємства; метод логічного узагальнення – для визначення особливостей формування й використання потенціалу розвитку; метод порівняння – для визначення рівня адекватності цільовим пріоритетам та узгодження з ринковим середовищем; методи наукової абстракції – для обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності формування та результативності використання потенціалу розвитку в управлінні підприємствами й організаціями споживчої кооперації. Результати. У статті обґрунтовано концептуальні підходи до управління ефективністю формування й результативністю використання потенціалу розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації. Практична значущість результатів дослідження. Необхідність розробки та обґрунтування умов для оновлення й реформування споживчої кооперації висуває вимоги до створення потенціалу, який забезпечує перспективний вектор розвитку. Дослідження потенціалу розвитку здійснено на основі вивчення процесів його формування й використання та зорієнтовано на забезпечення життєздатності функціонування споживчої кооперації на основі визначеності з концептуальними підходами в управління ефективністю формування й результативністю використання потенціалу розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації.

Ключові слова: концепція, ефективність формування, результативність використання, потенціал розвитку, карта ідентифікації, матриця узгодження.

ПОСИЛАННЯ

1. Кімуржій М. І. Адаптація зарубіжного досвіду управління потенціалом розвитку підприємств житлово-комунального сектора в українську практику / М. І. Кімуржій, Н. С. Педченко // Бізнес-інформ. – 2018. – № 6. – С. 59–68.

2. Кімуржій М. І. Роль управління потенціалом у забезпеченні векторного сталого розвитку ЖКГ / М. І. Кімуржій, Н. С. Педченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. – Полтава: ПУЕТ, 2017. – № 5 (84). – С. 28–37.

3. Краснокутська Н. С. Потенціал торговельного підприємства: теорія та методологія дослідження : монографія / Н. С. Краснокутська. – Харків : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2010. – 247 с.

4. Сабадирьова А. Теоретичні основи організації потенціалу підприємства / А. Сабадирьова // Економіст. – 2010. – № 1. – С. 34–35.

5. Шимановська-Діанич Л. М. Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємств та організацій споживчої кооперації України: теорія і практика : монографія / Л. М. Шимановська-Діанич, В. А. Власенко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 314 с.

Опубліковано: 2019-11-12


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.