№ 1(73) (2016)

Зміст

Economics and management of national economy

МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ УКРАЇНСЬКОГО ТУРИЗМУ PDF
А. В. КРАВЦОВА
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДІАГНОСТИКИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
О. М. ТАРАН-ЛАЛА
ОЦІНКА МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
О. В. ВАРАКСІНА
ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
В. Ф. ІВАНЮТА

Economics and Enterprise Management

КАПІТАЛІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Н. М. ДАВИДЕНКО
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т. О. ГУСАКОВСЬКА, Т. О. КОБЄЛЄВА
Особливості створення ефективної управлінської команди в сучасних умовах PDF
І. В. ШУЛЬЖЕНКО, О. М. ПОМАЗ
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ РИНКУ PDF
О. М. ЗІНЧЕНКО
МЕХАНІЗМ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. К. СКРИЛЬ
СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРОСУВАННЯ ПРОДОВОЛЬСТВА ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О. А. ШОВКОВА

Accounting, analysis and auditing

УЗАГАЛЬНЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВОМУ ЗВІТІ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
МАКАРА О. В., А. Т. САФАРОВА, Ю. С. МУЗИКА

Finance, banking and insurance

Стратегічний аналіз діяльності фінансових посередників в Україні PDF
Т. П. ГУДЗЬ, І. В. КОШМАН

The world economy and international economic relations

ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА ЯК ІМІДЖЕУТВОРЮЮЧИЙ ЧИННИК ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ТУРКМЕНИСТАНУ PDF
Н. АМАНМУРАДОВ

Mathematical methods, models and information technologies in the economy

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ МЕТОДАМИ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
С. В. ІВАНОВ, М. Є. РОГОЗА, О. К. КУЗЬМЕНКО

Educational activities

ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВЕБ-РЕСУРСІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ PDF
А. М. ГАФІЯК, С. В. КРОПИВНИЦЬКИЙ
АНАЛІЗ ВИЩОЇ ОСВІТИ З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ PDF
І. С. Кочарян
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ PDF
Д. А. КОВНІР