МЕХАНІЗМ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

О. К. СКРИЛЬ

Анотація


Мета статті полягає в розробці механізму прогнозування економічної стій-
кості підприємства.
Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонау-
кових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагаль-
нення, теорії і систем алгоритмів, кореляційно-регресійного аналізу.
Розроблено механізм прогнозування економічної стійкості підприємства.
У статті обґрунтовано, що результатом реалізації механізму прогнозування економічної
стійкості підприємства є розрахунок відхилення значень кожного з показників його еконо-
мічної стійкості, величини кожного з елементів економічної стійкості підприємства, тобто
рівень інтегрального показника економічної стійкості підприємства.
Ключові слова: економічна стійкість підприємства, механізм прогнозування економічної
стійкості підприємства.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.