Стратегічний аналіз діяльності фінансових посередників в Україні

Т. П. ГУДЗЬ, І. В. КОШМАН

Анотація


Мета статті полягає у виявленні сучасних проблем розвитку фінансового
посередництва в Україні та розробці пропозицій щодо їх вирішення.
Досягнення поставленої мети здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціаль-
них методів дослідження: діалектичного підходу, систематизації та узагальнення, аналізу
динаміки статистичних показників, SWOT-аналізу.
Виявлені сильні та слабкі сторони діяльності фінансових посередників, а також можли-
вості їх перспективного розвитку, реалізація яких дозволить попередити або нейтралізу-
вати негативний вплив імовірних зовнішніх загроз стабільності у сфері ринків фінансових
послуг.
Розроблені у статті пропозиції спрямовані на підвищення стабільності функціонування
фінансових посередників у стратегічній перспективі, забезпечення ефективності їх діяль-
ності, запобігання розвитку негативних тенденцій, здатних дестабілізувати стан ринку
фінансових послуг в Україні.
Ключові слова: фінансові посередники, банки, небанківські фінансово-кредитні установи,
ринок фінансових послуг.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.