СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

В. Ф. ІВАНЮТА

Анотація


Мета статті полягає у визначенні стратегічних напрямів розвитку національної економіки. Стаття присвячена дослідженню стратегічного розвитку національної економіки України, можливості використання своїх конкурентних переваг і залучення іноземних інвестицій в Україну. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Нині Україна не використовує всі свої конкурентні переваги (дешеву робочу силу, достатню ресурсозабезпеченість різними видами сировини, вигідне геоекономічне розташування), тому за рівнем конкурентоздатності посідає одне з останніх місць у світі. Для національних виробників немає достатньої внутрішньої мотивації застосування інновацій, що дає можливість іноземним конкурентам використовувати суперечності внутрішнього законодавства для знищення контрагентів на внутрішньому ринку. Покращити становище України на світовому ринку можливо завдяки застосуванню ефективної інноваційної політики. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано причини скорочення прямих іноземних інвестицій в Україну та запропоновано стратегічні напрями підвищення конкурентоздатності національної економіки. Основні наукові положення статті можна використовувати в діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади.
Ключові слова: інтеграція, стратегія розвитку, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, інвестиції, інноваційна політика.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.