ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. П. КОЛОНТАЄВСЬКИЙ, Д. О. ШАПОВАЛЕНКО

Анотація


Мета статті полягає у визначенні можливостей залучення інвестицій для підприємств комунального господарства. Стаття присвячена дослідженню інвестиційної активності та можливостей залучення інвестицій для підприємств комунального господарства (на прикладі Новобаварського району м. Харків). Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації й узагальнення. Результати. У статті доведено, що на сучасному етапі розвитку підприємств комунального господарства інвестиції за рахунок власних коштів неможливі, у зв’язку з чим виникає необхідність розглянути питання державних інвестицій із точки зору теорії мультиплікатора. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що впровадження запропонованих заходів сприятиме збільшенню суми бюджетних дотацій другого рівня та підвищенню ефективності використання трудового й капітального потенціалу системи комунального господарства, що неодмінно призведе до зниження витрат на надання комунальних послуг, підвищення їхньої якості й відповідно ступеня задоволеності споживачів комунальними послугами і, як наслідок, підвищить рівень сплати за надані комунальні послуги. Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці підприємств комунального господарства.
Ключові слова: оцінка інвестиційної активності, залучення інвестицій, комунальне господарство.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.