ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У ПРОЦЕСІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

В. В. ГЛАДКА

Анотація


Мета статті полягає в узагальненні напрямів взаємодії та визначенні нормативно-правових прогалин, які перешкоджають злагодженій роботі органів державного фінансового контролю у процесі казначейського обслуговування бюджетних коштів. Стаття присвячена дослідженню процедур взаємодії Державної казначейської служби України з іншими державними інституціями з метою вдосконалення аналітичної складової державного фінансового контролю. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації, класифікації та узагальнення, аналізу документів. Результати. Систематизовано напрями взаємодії органів державного фінансового контролю, які включають в себе, у першу чергу, інформаційно-документаційний обмін. В умовах реорганізації системи органів державного фінансового контролю необхідно вдосконалити нормативно-правові акти щодо регулювання взаємовідносин між ними шляхом внесення відповідних змін, поправок, доповнень. Широке використання результатів аудитів ефективності дозволить покращити казначейське обслуговування бюджетних коштів. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що усунення виявлених недоліків у процесі взаємодії органів державного фінансового контролю сприятиме більш якісному обслуговуванню бюджетних коштів та виконанню їх функцій загалом. Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби України, Державної фінансової інспекції України, органах Міністерства внутрішніх справ та в інших державних інституціях.
Ключові слова: взаємодія, державний фінансовий контроль, орган влади, бюджетні кошти, казначейство, адміністративний штраф, нормативно-правовий акт.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.