ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. В. ЛОЗОВА

Анотація


Мета статті полягає у визначенні основних наукових підходів щодо розвитку аграрного сектора національної економіки України, дослідженні особливостей державного управління інноваційною продукцією аграрного сектора України та обґрунтуванні пропозиції щодо вдосконалення напрямів і форм управління інноваційною продукцією аграрного сектора. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Обґрунтовано теоретико-методологічні основи державного управління та організаційно-економічні заходи щодо формування та використання інноваційної продукції в аграрному секторі національної економіки України й виявлено стримуючі фактори розвитку цього процесу. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано необхідність розроблення Державної цільової науково-технічної програми розвитку пріоритетних видів інноваційних продуктів та інноваційної продукції аграрної сфери, методично узгодженої з чинною системою державних прогнозів і програм соціально-економічного розвитку України, реалізація якої надасть можливість планомірно розвивати аграрну науку, що збільшить її вплив на підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу.
Ключові слова: аграрний сектор, інноваційна продукція, державне управління, національна економіка.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.