УЧАСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК У РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ – ВАГОМИЙ ФАКТОР ВІДРОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД

О. В. ОРЛОВ

Анотація


Метою дослідження є вивчення сутності та проблем фінансування зеленого туризму в Україні за участю сільських кредитних спілок, підготовка конкретних рекомендацій щодо фінансової підтримки кредитними спілками організаторів зеленого туризму. У статті розглянуто проблеми участі кредитних спілок у розвитку зеленого туризму, що сприяє соціально-економічному відродженню сільських громад. Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід організації зеленого туризму за допомогою кооперативного руху й окреслено шляхи та форми впровадження його у практичну діяльність. Акцентовано увагу на проблемах фінансування туристичної діяльності, які актуалізують співпрацю кредитних спілок і громадських організацій. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. На основі проведеного аналізу розкрито вагому роль у процесі становлення та розвитку зеленого туризму кредитних спілок, які мають стати альтернативним джерелом фінансування зеленого туризму. Сформульовані методичні рекомендації щодо фінансової підтримки суб’єктів туристичної діяльності в сільській місцевості, а також взаємодії між кредитними спілками та громадськими організаціями у сфері організації туризму, що має вагоме значення для соціально-економічного зміцнення і розвитку сільських громад. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано необхідність здійснення системи організаційних заходів на державному й регіональному рівнях щодо забезпечення взаємодії між кредитними спілками та громадськими організаціями у сфері організації туризму. Основні наукові положення дослідження можна використовувати у практиці щодо забезпечення спільної діяльності.
Ключові слова: кредитні спілки, кредитна кооперація, зелений туризм, сільський туризм, туризм, кооперація, громадська організація.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.