Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 2 (2019) «УКРАЇНА» У ВИМІРАХ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ЗАСОБІВ МОВИ Анотація   PDF
Т. А. Коць
 
№ 2 (2019) АВТОРСЬКІ НОВОТВОРИ-ІМЕННИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
О. Р. Сенькович, Н. В. Рак
 
№ 2 (2019) АНГЛОМОВНА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА СТАТТЯ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ Анотація   PDF
Т. Г. Король
 
№ 2 (2019) ВИВЧЕННЯ СЛОВЕСНОГО СИМВОЛУ В ПСИХОАНАЛІТИЧНІЙ ЕВОЛЮЦІЇ Анотація   PDF
Л. Л. Колесникова
 
№ 2 (2019) ВИЯВИ СЕКСИЗМУ В МОВІ З ПОЗИЦІЙ ЕКОЛІНГВІСТИКИ Анотація   PDF
К. В. Тараненко
 
№ 1 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВЕСНОГО СИМВОЛУ ЯК ФІЛОСОФСЬКОЇ КАТЕГОРІЇ Анотація   PDF
Л. Л. Колесникова
 
№ 1 (2017) ЖАНРОСФЕРА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Анотація   PDF
Н. О. Мех
 
№ 1 (2017) ИННОВАЦИОННАЯ ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ Анотація   PDF
Л. В. Вишневецкая
 
№ 1 (2017) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ Анотація   PDF
В. А. Гойкo
 
№ 2 (2019) КОНВЕРСІЯ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ТВОРЕННЯ ТЕРМІНОЛЕКСИКИ АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
Н. С. Сухачова
 
№ 1 (2017) КОНТРОЛЬ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ ФАХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Анотація   PDF
Т. Г. Король
 
№ 1 (2017) ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ПАРАЛЕЛІ: ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА І КИТАЙ Анотація   PDF
І. А. Синиця
 
№ 1 (2017) ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ Анотація   PDF
М. Ф. Братусь
 
№ 1 (2017) ЛІНГВОПРАГМАТИКА ДИТЯЧОГО МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНОГО ФІЛЬМУ Анотація   PDF
С. П. Бибик
 
№ 1 (2017) ЛЕКСИЧНІ ОПОЗИЦІЇ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ Анотація   PDF
Н. М. Бобух
 
№ 2 (2019) ЛЕКСИЧНІ ОПОЗИЦІЇ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО Анотація   PDF
Н. М. Бобух
 
№ 1 (2017) МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ (на материале русского и болгарского языков) Анотація   PDF
Г. Н. Гочев
 
№ 2 (2019) МЕТАТЕКСТОВІ ЗАСОБИ ДОДАТКОВОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ СТАТЕЙ ЗІ СТОМАТОЛОГІЇ Анотація   PDF
В. Г. Костенко
 
№ 2 (2019) МЕТАФОРА Й АНАЛОГІЯ В НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕМАТИКИ Анотація   PDF
К. Д. Глуховцева
 
№ 2 (2019) МОВА СУЧАСНОГО «КРАСНОГО ПИСЬМЕНСТВА» І ЛІТЕРАТУРНА МОВА Анотація   PDF
С. Я. Єрмоленко
 
№ 1 (2017) МОВНІ ЗНАКИ КУЛЬТУРИ ЯК ЦІННІСНІ МАРКЕРИ В ЖУРНАЛІ «ЖІНКА» Анотація   PDF
М. В. Мамич
 
№ 1 (2017) МОВНО-ЕСТЕТИЧНІ ЗНАКИ ШЕВЧЕНКОВОЇ ПОЕЗІЇ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
С. Я. Єрмоленко
 
№ 2 (2019) МОВНО-СТИЛІСТИЧНІ МАРКЕРИ ЕСТЕТИКИ МОДЕРНІЗМУ В ПОЕЗІЇ Б.-І. АНТОНИЧА Анотація   PDF
І. Л. Гоцинець
 
№ 1 (2017) НАУКОВИЙ КОНЦЕПТ ЯК СКЛАДНИК КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Анотація   PDF
Н. С. Сухачова
 
№ 2 (2019) НАЦІОНАЛЬНА КАРТИНА СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ МЕТАФОРИ Анотація   PDF
І. А. Синиця
 
1 - 25 з 51 результатів 1 2 3 > >>