Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВЕСНОГО СИМВОЛУ ЯК ФІЛОСОФСЬКОЇ КАТЕГОРІЇ Анотація   PDF
Л. Л. Колесникова
 
№ 1 (2017) ЖАНРОСФЕРА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Анотація   PDF
Н. О. Мех
 
№ 1 (2017) ИННОВАЦИОННАЯ ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ Анотація   PDF
Л. В. Вишневецкая
 
№ 1 (2017) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ Анотація   PDF
В. А. Гойкo
 
№ 1 (2017) КОНТРОЛЬ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ ФАХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Анотація   PDF
Т. Г. Король
 
№ 1 (2017) ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ПАРАЛЕЛІ: ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА І КИТАЙ Анотація   PDF
І. А. Синиця
 
№ 1 (2017) ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ Анотація   PDF
М. Ф. Братусь
 
№ 1 (2017) ЛІНГВОПРАГМАТИКА ДИТЯЧОГО МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНОГО ФІЛЬМУ Анотація   PDF
С. П. Бибик
 
№ 1 (2017) ЛЕКСИЧНІ ОПОЗИЦІЇ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ Анотація   PDF
Н. М. Бобух
 
№ 1 (2017) МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ (на материале русского и болгарского языков) Анотація   PDF
Г. Н. Гочев
 
№ 1 (2017) МОВНІ ЗНАКИ КУЛЬТУРИ ЯК ЦІННІСНІ МАРКЕРИ В ЖУРНАЛІ «ЖІНКА» Анотація   PDF
М. В. Мамич
 
№ 1 (2017) МОВНО-ЕСТЕТИЧНІ ЗНАКИ ШЕВЧЕНКОВОЇ ПОЕЗІЇ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
С. Я. Єрмоленко
 
№ 1 (2017) НАУКОВИЙ КОНЦЕПТ ЯК СКЛАДНИК КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Анотація   PDF
Н. С. Сухачова
 
№ 1 (2017) ОБРЯДОВИЙ ТА ЗВИЧАЄВИЙ ДІАЛЕКТНИЙ ТЕКСТ В УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРКАХ Анотація   PDF
К. Д. Глуховцева
 
№ 1 (2017) ОКАЗІОНАЛЬНА ФРАЗЕОЛОГІЯ ТВОРУ СЕРГІЯ ЖАДАНА «МЕСОПОТАМІЯ» Анотація   PDF
І. Я. Глуховцева
 
№ 1 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ СТИЛІВ Анотація   PDF
В. Л. Іщенко
 
№ 1 (2017) ОЦІННІ ОДИНИЦІ В ГАЗЕТНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Т. А. Коць
 
№ 1 (2017) РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО МИРООСОЗНАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ (на материале русского и французского языков) Анотація   PDF
И. А. Волошкина
 
№ 1 (2017) СИСТЕМА ФЕМІНІТИВІВ ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ ЛЮКО ДАШВАР Анотація   PDF
А. М. Кайдаш
 
№ 1 (2017) СЛОВОТВІРНІ МОДЕЛІ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ В ЕКОНОМІЧНОМУ ТЕКСТІ Анотація   PDF
Л. Б. Воловик
 
№ 1 (2017) СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ОКСИМОРОННИХ СИНТАГМ У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
С. Б. Завалій
 
№ 1 (2017) ТАКСОНОМІЯ ДИСКУРСІВ У НОВІТНІХ ЛІНГВІСТИЧНИХ СТУДІЯХ Анотація   PDF
В. В. Корольова
 
№ 1 (2017) УКРЕН VS УКРАЇНЕЦЬ: ПРОБЛЕМИ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ Анотація   PDF
В. М. Пугач
 
№ 1 (2017) ФРЕЙМОВІ МОДЕЛІ АФІКСАЛЬНИХ ПРИКМЕТНИКІВ В АНГЛОМОВНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ Анотація   PDF
В. І. Воскобойник
 
№ 1 (2017) ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЛОВА В ТЕКСТЕ Анотація   PDF
Н. Ш. Мамедов
 
1 - 25 з 27 результатів 1 2 > >>